Shtabi i UÇK-së në Jabllanicë/Jablanica

Dëshmitari 6

Nenad Remištar

Serb nga Kosova, polic i komunikacionit në Gjakovë/ Đakovica.

Pjesëtarët e UÇK-së e kanë rrëmbyer në datën 13 qershor të vitit 1998 në rrugën Gjakovë/Đakovica –Prishtinë/Priština, derisa me automobil ishte duke shkuar në punë. E kanë dërguar në burgun e UÇK-së në  Jabllanicë/Jabllanica. Çdo gjurmë i humbet në datën 14 qershor të vitit 1998, kur dy ushtarë e kanë nxjerrë nga ambienti, në të cilin ka qenë i paraburgosur.

 

I lidhur