Kontakt

Platforma Glas žrtava je kreirana kako bi stalno podsećala i čuvala uspomene na žrtve ratova 1991–2001. na prostoru bivše Jugoslavije. Za to su nam važne fotografije, lična dokumenta, dnevnici, video snimci, uspomene i sećanja na ljude i razgovore – jer dokle god se bavimo njima, razgovaramo o njima, žrtve će živeti.

Pozivamo vas da nam se javite, podelite lični utisak o sadržaju platforme, podatke i materijale, ili nas uputite na one koji raspolažu podacima i vrednim materijalom o događajima iz rata.

Telefon

+381 69 2105366

Email

glaszrtava@recom.link