Kontakti

Platforma Zëri i Viktimave u krijua për të kujtuar dhe ruajtur vazhdimisht kujtimet e viktimave të luftërave 1991-2001. në ish -Jugosllavi. Për këtë, fotot, dokumentet personale, ditarët, videot, kujtimet dhe kujtimet e njerëzve dhe bisedat janë të rëndësishme për ne – sepse përderisa ne merremi me ta, flasim për to, viktimat do të jetojnë.

Ju ftojmë të na kontaktoni, të ndani përshtypjen tuaj personale për përmbajtjen e platformës, të dhënave dhe materialeve, ose të na referoni tek ata që kanë të dhëna dhe materiale të vlefshme për ngjarjet e luftës.

Telefoni

+381 69 2105366

Email

editor@recom.link