Branko Čulić

Branko Čulić

Svedok: Branko Čulić (svedok i za Niš)

Hrvat iz Vukovara, bivši vatrogasac i vozač autobusa. Predao se jedinicama JNA u Borovom Naselju 20.11.1991. godine. Sa pripadnicima ZNG i civilima iz podrumskih skloništa u „Borovo-komercu“ prebačen je u zatočenički objekat „Stajićevo“.

Svedoči da su stražari udarali zatočenike čak i dok vrše nuždu.

Dana 24.12.1991. godine prebačen je u KPD Niš gde je mučen i prebijan. Tokom ispitivanja ga je jedan od vojnika snažno udarao po pet ili šest puta u isto mesto. Udaran je po tabanima, a zatim ga je stražar terao da bos skače po betonu.

Posle dva meseca u KPD Niš, 20.2.1992. godine, premešten je u KPD Sremska Mitrovica. Tamo je  tokom ispitivanja  morao da izuje cipele i klekne na plastičnu gajbu, da bi ga stražari udarali po tabanima.

Razmenjen je sa još 288 hrvatskih zatočenika kod Lipovca, na granici između Srbije i Hrvatske.

Povezano