Divič

Mesto Divič nalazi se dva kilometra južno od grada Zvornika. Nakon pada grada, meštani sela Divič koje se nalazi dva kilometra južno od Zvornika i približno 200 metara od Malog Zvornika, koji se nalazi na suprotnoj obali reke, u Srbiji, želeli su da ostanu u svojim domovima. Srpske snage su tražile da predaju oružje i napuste selo. Sa srpskog komandnog mesta u Malom Zvorniku su preko zvučnika upućivali pretnje.

Krajem aprila 1992. godine, JNA je iz pravca Republike Srbije granatirala selo Divič. Nakon toga, u selo su ušli pripadnici „Arkanovih tigrova“, „Belih orlova“, „Žutih osa“ i rezervnog sastava policije. Svedok Dva je video da su pripadnici „Žutinih osa“, prozvali nekoliko muškaraca sa spiska koje su potom pretukli. Nakon toga, najmanje šest muškaraca sa tog spiska odvedeno je u nepozantom pravcu i više nisu viđeni.

Preko 1.000 civila je izbeglo iz Diviča. Nakon što su neki od njih pokušali da se vrate u maju 1992. godine, uhapšeni su i zatvoreni u zatočeničke objekte u opštini Zvornik.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»