Livada u Sandićima

Edin, Ramo i Nermin Osmanović

Edin Osmanović

Bosanski Musliman iz Dobraka. Godine 1995. godine imao je 17 godina. Ubijen je granatom, 6.7.1995. godine u Srebrenici. Sahranjen je u Kazanu.

 

Ramo i Nermin Osmanović

Bosanski Muslimani iz Dobraka. Ramo je bio građevinski radnik. Nermin je imao 19 godina. Dana 11.7.995. godine su u koloni muškaraca krenuli ka Tuzli, na teritoriju pod kontrolom Armije BiH. Uhvaćeni su na livadi kod Sandića 13.7.1995. godine. Nerminovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici u Snagovu kod Zvornika, a Ramini u Zelenom Jadru kod Srebrenice. Sahranjeni su 11.7.2009. godine u Potočarima.

 

Povezano

Ramo Mustafić i Sejdin Husić

Bosanski Muslimani, Mustafić je bio iz Tokoljaca, a Husić, iz Brezovice. Dana 11.7.1995. godine su sa kolonom muškaraca krenuli ka Tuzli, na teritoriju pod kontrolom

»