„Ciglana”

Enver i Smail Pezerović, Hasan, Kemal, Alija i Mehmed Tuhčić, Salih Omerović, Ibrahim Marhošević, Ahmet Kuršumović, Ibrahim Kuljanin i Fikret Hadžiabdić

Bosanski Muslimani iz Zvornika. Početkom maja 1992. godine, pripadnici srpskih snaga su ih uhapsili i odveli u „Ciglanu“. Nakon nekoliko dana, zatražili su dobrovoljce za rad. Nakon što se njih 11 odazvalo na poziv, odvedeni su iz „Ciglane“ u nepoznatom pravcu.

Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice „Ramin grob“ u naselju Glumina 1998. godine. Identifikovani su i sahranjeni na mezariju u Memićima.

 

Svedok Dva

Svedočio je u predmetu Dragan Slavković i drugi pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 16.6.2006. godine.

Bosanski Musliman iz Diviča. Mesec dana nakon što su srpske snage napale Divič 26.4.1992. godine, pripadnici TO su ga sa ostalim muškarcima odveli u „Ciglanu“.

***

Sutradan ulazi taj Žućo ne znam sa kim je još bilo, uvek ih je bilo više i kaže, trebaju mi desetorica dobrovoljaca da idu na Divič, da pretražimo njihove kuće, pa ako bude sve u redu, biće vraćeni, onda ide novih deset, pa tako svi ćete ići, po deset ljudi, svako da svoju kuću tu.

***

***

[…] javilo ih se umesto deset, jedanaest njih.

***

Sećam se Pezerović Enver, Pezerović Smail, Tuhčić Hasan, zvani Pekos, Tuhčić Kemal, Tuhčić Alija, Tuhčić Mehmedalija-Medo, Omerović Salih, Marhošević Ibrahim, Kurmušović Ahmet, Kuljanin Ibro, ne znam još, uglavnom jedanaest njih.

***

Oni su odvedeni. Mi nismo znali šta je bilo sa njima posle. Evo, sada se pokazalo šta je bilo sa njima.

***

Onda, opet, sutradan ne znam koje doba dana, dolazi Brano Grujić opet i mi njemu govorimo, odveli su nam jedanaest ljudi juče. Niko se nije vratio. Napadaju nas, a istu tu veče kada su ovi odvedeni, istu tu veče dolazi neka grupa, hoće gore da provali i da nas vode, da tuču, da ubijaju, da kolju.

***

Posle dva ili tri dana je prebačen u Dom kulture u Čelopeku, gde je bio zatočen do 29.6.1992. godine, kada je prebačen u bolnicu, a zatim u zatvor u zgradi Suda za prekršaje. U februaru 1993. godine je premešten u logor „Batković“, odakle je razmenjen posle sedam dana.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»