„Ciglana”

Enver i Smail Pezerović, Hasan, Kemal, Alija i Mehmed Tuhčić, Salih Omerović, Ibrahim Marhošević, Ahmet Kuršumović, Ibrahim Kuljanin i Fikret Hadžiabdić

Bosanski Muslimani iz Zvornika. Početkom maja 1992. godine, pripadnici srpskih snaga su ih uhapsili i odveli u „Ciglanu“. Nakon nekoliko dana, zatražili su dobrovoljce za rad. Nakon što se njih 11 odazvalo na poziv, odvedeni su iz „Ciglane“ u nepoznatom pravcu.

Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice „Ramin grob“ u naselju Glumina 1998. godine. Identifikovani su i sahranjeni na mezariju u Memićima.

 

Svedok Dva

Svedočio je u predmetu Dragan Slavković i drugi pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 16.6.2006. godine.

Bosanski Musliman iz Diviča. Mesec dana nakon što su srpske snage napale Divič 26.4.1992. godine, pripadnici TO su ga sa ostalim muškarcima odveli u „Ciglanu“.

***

Sutradan ulazi taj Žućo ne znam sa kim je još bilo, uvek ih je bilo više i kaže, trebaju mi desetorica dobrovoljaca da idu na Divič, da pretražimo njihove kuće, pa ako bude sve u redu, biće vraćeni, onda ide novih deset, pa tako svi ćete ići, po deset ljudi, svako da svoju kuću tu.

***

***

[…] javilo ih se umesto deset, jedanaest njih.

***

Sećam se Pezerović Enver, Pezerović Smail, Tuhčić Hasan, zvani Pekos, Tuhčić Kemal, Tuhčić Alija, Tuhčić Mehmedalija-Medo, Omerović Salih, Marhošević Ibrahim, Kurmušović Ahmet, Kuljanin Ibro, ne znam još, uglavnom jedanaest njih.

***

Oni su odvedeni. Mi nismo znali šta je bilo sa njima posle. Evo, sada se pokazalo šta je bilo sa njima.

***

Onda, opet, sutradan ne znam koje doba dana, dolazi Brano Grujić opet i mi njemu govorimo, odveli su nam jedanaest ljudi juče. Niko se nije vratio. Napadaju nas, a istu tu veče kada su ovi odvedeni, istu tu veče dolazi neka grupa, hoće gore da provali i da nas vode, da tuču, da ubijaju, da kolju.

***

Posle dva ili tri dana je prebačen u Dom kulture u Čelopeku, gde je bio zatočen do 29.6.1992. godine, kada je prebačen u bolnicu, a zatim u zatvor u zgradi Suda za prekršaje. U februaru 1993. godine je premešten u logor „Batković“, odakle je razmenjen posle sedam dana.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»