Dom kulture u Čelopeku

Farid Hadžiavdić

Bosanski Musliman iz Zvornika. Pripadnici srpskih snaga su ga uhapsili u maju 1992. godine i držali ga u različitim zatočeničkim objektima pre nego što su ga odveli i u Dom kulture u Čelopeku. Više puta su ga premlaćivali tokom zatočeništva. Nekoliko dana posle 28.6.1992. godine, Dušan Repić Vučković ga je upucao vatrenim oružjem u prsa i vrat.

Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Crnom vrhu 2003. godine. Identifikovani su DNK analizom i sahranjeni.

 

Svedok ST-088

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 30.6.1996. godine.

Bosanski Musliman iz Diviča, metalurg. Nakon što su pripadnici srpske policije i paravojnih snaga okupirali njegovo selo 26.5.1992. godine, sa ostalim muškarcima je odveden u „Ciglanu“, a zatim u Dom kulture u Čelopeku.

***

Dana 27. juna 1992. godine, uoči pravoslavnog praznika Vidovdana, Repić je stigao u Čelopek obučen samo u tradicionalnu srpsku odjeću sa šubarom i kokardom na njoj. Repić je utrčao držeći u ruci automatsku pušku i dva magacina metaka, za koje smo kasnije saznali da ih je ukrao od jednog od stražara i objavio: „Zapamtićete ovaj Vidovdan.“ Naredio je zatvorenicima da se postroje u redove po trojica i počeo da strijelja jednog po jednog. Bio sam prvi zatvorenik u mom redu i kada je stigao do mene, zaustavio se jer sam držao pognutu glavu. Povikao je na mene: „Zašto držiš pognutu glavu? Podigni glavu!“ Kad to nisam učinio, ponovo je povikao i jedan od zatvorenika do mene je upitao: „Je li meni govoriš?“ Repić je odgovorio potvrdno, izdvojio ga iz reda i pucao na njega ali srećom, samo ga je ranio u rame.

Repić se vratio i pitao da li znamo nešto o Žuni ili Musadiku Haliloviću. Pošto je Žuna radio u tvornici „Glinica“, Repić je takođe pitao da li je još neko tamo radio. Jedan osoba, Farid Hadžiavdić je odgovorio i Repić mu je pucao u prsa, ali rana nije bila smrtonosna. Repić je izvukao pištolj i pitao je li mrtav na što je Farid odgovorio da nije i molio ga za svoj život. Repić je rekao: „U redu. Neću te ubiti, idi tamo.“ Kad se Farid okrenuo da ode tamo gdje mu je rečeno, Repić mu je ispalio hitac iz neposredne blizine, pravo u vrat, što ga je očigledno ubilo.

***

U isto vrijeme dok se to dešavalo ostali zatvorenici su uspjeli da potpuno opkole Repića i on se uspaničio i uspio da se pogura iz kruga. Ljutito nam je naredio da se postrojimo uz suprotni zid. Dok smo se postrojavali on je u našu gomilu ispraznio sva 32 metka iz svoje puške i tako ubio 20, a ranio 22 zatvorenika. Iako nisam bio ranjen, bio sam potpuno u krvi koja je šiktala sa drugih tijela. Pošto mu je tada nestalo municije, povikao je da će se vratiti i onda otrčao do svog automobila i odvezao se velikom brzinom.

***

Početkom jula 1992. godine, premešten je u zatvor Suda za prekršaje, a zatim u logor „Batković“. Razmenjen je 21.7.1993. godine.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»