„Ciglana”

Ibrahim Subašić

Bosanski Musliman iz Zvornika. Uhapsili su ga pripadnici srpskih snaga početkom maja 1992. godine i odveli ga na poljoprivredno imanje „Ekonomija“. U „Ciglanu“ je prebačen 12.5.1992. godine. Tamo su ga više puta tukli pripadnici srpskih paravojnih formacija. Jednom prilikom je tučen drvenim štapom po rukama. Primoravali su ga da pljačka napuštene kuće u Zvorniku.

Premešten je u logor „Batković“ u julu 1992. godine. Odatle je oslobođen neutvrđenog datuma 1993. godine.

 

Jusuf Avdispahić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 20. i 22.10.1997. godine.

Bosanski Musliman iz Zvornika, mašinski tehničar. Uhapsili su ga pripadnici „Belih orlova“ oko 12.5.1992. godine i odveli ga u „Ekonomiju“, a nekoliko dana kasnije u „Ciglanu“.

***

Tri ili četiri dana po mom dolasku u Ciglanu, u sobu je došlo pet Belih orlova iz Loznice i naredili [zatočenicima] da pjevaju četničke pjesme. […]. Sve su nas tukli sat-dva.

Pet ili šest dana po dolasku u Ciglanu, iz sobe sam vidio ispred zgrade Zastavu crvene boje […] Iz nje je izašao Brko s crvenom trakom oko glave, nosio je debeli drveni štap, koji se koristi za kopanje blata. Brko je ušao, uzeo flašu s vodom i njom udario Kemala Korkutovića po glavi. Onda je meni rekao: „Letač, dođi ovamo“. Rekao mi je da ispružim ruke, udario me, onda mi je naredio da se okrenem prema zidu i počeo me tući štapom po leđima. Nakon toga je Admiru naredio da me udara štapom. Admir me je udarao drvenim štapom oko 20 minuta. Brko je tada pozvao Ibrahima Subašića i naredio mu da pruži obje ruke. Počeo ga je tući po ispruženim rukama. Nakon toga je istukao još nekoliko zatvorenika i otišao.

Nakon dva dana opet je došla grupa iz Loznice. Taj put su među njima bila i neka nova lica. Tjerali su nas da pjevamo četničke pjesme i tukli nas oko sat, nakon čega su otišli.

***

Jednom prilikom dok su nas oni čuvali došla je grupa domaćih Belih orlova iz Tršića, Čelopeka i Tabanaca; izveli su nas napolje i tjerali da rukom pravimo znak krsta. Srbi bi rekli: „Pomoz Bog“, a mi smo morali odgovoriti „Bog ti pomogo, junače“.

Odgovarajući, pogriješio sam i rekao: „Bog ti pomogao, Zekiću“. To sam rekao jer se jedna od Belih orlova prezivao Zekić i bio je iz Tršića.

Trojica iz te grupe su me odveli u električarsku radionicu […] gdje su me tukli i ispitivali otkud znam Zekićevo ime. […] Tukli su me oko 20 minuta u toj električarskoj radionici.

***

Tada su Žućo i još jedan vojnik uzeli komad kabla i počeli nas tući ispred zgrade u kojoj smo spavali.

***

Sa još 186 zatočenika prebačen je u logor „Batković“ 15.7.1992. godine. Uz pomoć UN, delegacije MKCK i delegacije francuske vlade, oslobođen je u januaru 1993. godine.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»