„Ciglana”

Ibrahim Subašić

Bosanski Musliman iz Zvornika. Uhapsili su ga pripadnici srpskih snaga početkom maja 1992. godine i odveli ga na poljoprivredno imanje „Ekonomija“. U „Ciglanu“ je prebačen 12.5.1992. godine. Tamo su ga više puta tukli pripadnici srpskih paravojnih formacija. Jednom prilikom je tučen drvenim štapom po rukama. Primoravali su ga da pljačka napuštene kuće u Zvorniku.

Premešten je u logor „Batković“ u julu 1992. godine. Odatle je oslobođen neutvrđenog datuma 1993. godine.

 

Jusuf Avdispahić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 20. i 22.10.1997. godine.

Bosanski Musliman iz Zvornika, mašinski tehničar. Uhapsili su ga pripadnici „Belih orlova“ oko 12.5.1992. godine i odveli ga u „Ekonomiju“, a nekoliko dana kasnije u „Ciglanu“.

***

Tri ili četiri dana po mom dolasku u Ciglanu, u sobu je došlo pet Belih orlova iz Loznice i naredili [zatočenicima] da pjevaju četničke pjesme. […]. Sve su nas tukli sat-dva.

Pet ili šest dana po dolasku u Ciglanu, iz sobe sam vidio ispred zgrade Zastavu crvene boje […] Iz nje je izašao Brko s crvenom trakom oko glave, nosio je debeli drveni štap, koji se koristi za kopanje blata. Brko je ušao, uzeo flašu s vodom i njom udario Kemala Korkutovića po glavi. Onda je meni rekao: „Letač, dođi ovamo“. Rekao mi je da ispružim ruke, udario me, onda mi je naredio da se okrenem prema zidu i počeo me tući štapom po leđima. Nakon toga je Admiru naredio da me udara štapom. Admir me je udarao drvenim štapom oko 20 minuta. Brko je tada pozvao Ibrahima Subašića i naredio mu da pruži obje ruke. Počeo ga je tući po ispruženim rukama. Nakon toga je istukao još nekoliko zatvorenika i otišao.

Nakon dva dana opet je došla grupa iz Loznice. Taj put su među njima bila i neka nova lica. Tjerali su nas da pjevamo četničke pjesme i tukli nas oko sat, nakon čega su otišli.

***

Jednom prilikom dok su nas oni čuvali došla je grupa domaćih Belih orlova iz Tršića, Čelopeka i Tabanaca; izveli su nas napolje i tjerali da rukom pravimo znak krsta. Srbi bi rekli: „Pomoz Bog“, a mi smo morali odgovoriti „Bog ti pomogo, junače“.

Odgovarajući, pogriješio sam i rekao: „Bog ti pomogao, Zekiću“. To sam rekao jer se jedna od Belih orlova prezivao Zekić i bio je iz Tršića.

Trojica iz te grupe su me odveli u električarsku radionicu […] gdje su me tukli i ispitivali otkud znam Zekićevo ime. […] Tukli su me oko 20 minuta u toj električarskoj radionici.

***

Tada su Žućo i još jedan vojnik uzeli komad kabla i počeli nas tući ispred zgrade u kojoj smo spavali.

***

Sa još 186 zatočenika prebačen je u logor „Batković“ 15.7.1992. godine. Uz pomoć UN, delegacije MKCK i delegacije francuske vlade, oslobođen je u januaru 1993. godine.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»