„Ciglana”

Ismet Čirak

Bosanski Muslim iz Šahbegovića. Uhapsili su ga pripadnici srpskih snaga 5. ili 6.5.1992. godine i odveli u „Ekonomiju“. Dve nedelje kasnije je prebačen u „Ciglanu“. Darko Pufta Janković ga je 26. ili 27.6.1992. godine odveo u zasebnu prostoriju gde ga je nožem porezao po vratu, a zatim ga je ubacio u gepek automobila i odveo izvan kruga „Ciglane“, nakon čega ga je lišio života pucnjem iz pištolja.

Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Crnom Vrhu i identifikovani DNK analizom.

 

Svedok Beta

Svedočio je u predmetu Dragan Slavković i drugi pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 11.7.2006. godine.

Bosanski Musliman iz okoline Zvornika, konobar. Dana 5.5.1992. godine, krenuo je sa još 12 muškaraca prema Tuzli, koja je bila pod kontrolom Armije BiH. Uskoro su ih uhapsili policijski rezervisti i odveli ih u SUP Zvornik, a zatim u „Ekonomiju“. Otprilike mesec dana kasnije, prebačen je u „Ciglanu“.

***

Tu su tukli većinom oni iz Loznice koji su dolazili da tuku i onaj Ćupo je sam dolazilo par puta, Brko, onda ovi iz Kraljeva oni su tukli, većinom je Pufta, tu je Pufta najviše dolazio i Savo da tuče.

***

Znam kad je Pufta došao i izveo Ismeta Širaka napolje da ga tuče, ja sam stajao baš kad se uđe na desnu stranu uza zid tako da sam vidio s leve strane prozoroče neko i vrata su bila.

***

Taj dan oni njega tuku, zvao ga napolje i on je izašao tamo i kada ga je istukao ulazi Ismet, skida džemper sa sebe i drži ga ovako, ja mislim baš na desnoj strani krv mu ide. Mi gledamo u njega ono šta je, kaže odsekao mu uho i on pokaza.

***

Nije prošlo ni par minuta on je njega ponovo zvao napolje. Opet čujemo tamo da on jeknu, da malo nešto zakrča i vidimo već kroz prozor da ga je ubacio u neki beli auto Pufta i Savo.

***

Kad je bilo uho odsečeno bilo je malo krvi i vidio sam kad su ga ubacivali da je već glava ono maltene odvojena i krvavo ovde.[…]

Video sam samo krv ovako po njemu.

***

I posle ga nikad niko više tog Ismeta vidio.

***

Pufta kad je ubio, znači kad se vratio i kada je ostao negde, prebacio ga, on se vratio  i rekao je Gedži i Fikretu i ovome Safetu i ko je još bio Murat da ćemo svi doći na red, a oni su sutra na redu. Sad ne znam ko je tačno od njih dvojice, četvorice i oni sad drhte i ovamo pričaju sad šta ćemo i baš se potrefi to veče da oni idu u Ciglanu da rade tamo u proizvodnju da peku crep […] i i kad su otišli, kad su počeli raditi naveče mi smo ostali tamo u prostoriji da spavamo i na jednom do mene ovaj što je bio budan ustane, probudi se šta je, neka je galama vani. Kad smo mi ustali onda su oni svi došli s puškama, ulazili su, tukli su nas. Kod nas ulaze, tuku nas, psovali su nas i rekli su nam da su neki pobegli, da su udarali stražara.

***

[…] ujutru kad je svanulo dovezli su neki kamion ujutru u dvorište, parkirali ga, bio je kamion, da li je cirada ili ono od lima, ne znam od čega je, otvorili su zadnju stranicu i nas su postrojili da da nas tovare u taj kamion i sad ajde treba nas ubiti. Slušamo kako oni komentarišu sve, međutim, […] dolazi taj šef, čini mi se da se zvao Miša. […] rekao je vratite ljude u sobu.

***

[Pufta] je imao i pištolj i pušku. Znam da je jedno vreme imao neku onu vazdušnu pušku za ptice, pa dok mi dole radimo, tovarimo crep, oni gađaju golubove i tako, onda pukne neka od nas, pa malo dijabola te pogodi.

***

U julu je prebačen u logor „Batković“, odakle je razmenjen neutvrđenog datuma pre kraja 1992. godine.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»