Spaljivanje civila u Pionirskoj ulici i na Bikavcu

Jasmina Vila

 

Jasmina Vila

Bosanska Muslimanka iz Višegrada. Imala je 20 godina kada je sa grupom iz Koritnika zapaljena u kući u Pionirskoj ulici. Vilu je, po iskazima više svedoka, na više lokacija fizički i seksualno zlostavljao Milan Lukić. U Koritniku je pokušavala da se sakrije od njega.

Njeni posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2020. godine.

Povezano