Krunoslav Rakičić

Krunoslav Rakičić

Svedok: Krunoslav Rakičić; izjava data Fondu za humanitarno pravo 4.3.2003. godine

Hrvat iz Vukovara, elektroinženjer. Radio je u  bolnici u Vukovaru. Predao se na dan pada Vukovara, 18.11.1991. godine u „Veleprometu”. Dva dana kasnije, 20.11.1991. godine, sa drugim uhapšenim i zarobljenim vojnicima prebačen je u KPD Sremska Mitrovica. U izjavi FHP-u navodi da su po dovođenju u zatvor prebijeni i da su im oduzete lične stvari.

Istog meseca je sa grupom zatočenika prebačen u Vojnu kasarnu u Aleksincu. Stražari su gazili zatočenike koji su ležali po podu. Prebijani su kada su išli u WC. Iz Vojne kasarne u Aleksincu je ubrzo prebačen u KPD Niš. Po dovođenju, jedan od stražara mu je prilikom prebijanja izbio dva zuba. Navodi da su im vojnici koji su ih ispitivali prebijali prste i gurali im glave u WC šolju. Nakon posete MKCK-a, tukli su ih samo po tabanima da im se ne bi videle povrede.

Razmenjen je sa grupom zatočenika 26.1.1992. godine u Bosanskom Šamcu.

Krunoslav Rakičić – Izjava svedoka

Povezano