Mate Goreta

Mate Goreta

Svedok: Mate Goreta; izjava data Fondu za humanitarno pravo 25.11.2002. godine

Hrvat iz Vukovara, automehaničar, pripadnik ZNG. Uhapšen je na Novom groblju u Vukovaru, 18.11.1991. godine. Sa suprugom i sinom je autobusom prvo prevezen u blizinu Šida (Srbija). Tamo su muškarci razdvojeni od žena, pa je sa sinom prebačen u KPD Sremska Mitrovica.

U prostoriji ne većoj od 70 kvadratnih metara je bilo 127 zatočenika. Tek treći dan zatočenja dobili su hranu.

Neutvrđenog dana je sa još oko 50 zatočenika autobusom prebačen u Vojnu kasarnu u Aleksincu. Tamo im je naređeno da legnu na stomak sa rukama iznad glave. Tom prilikom su ih stražari udarali kundacima pušaka po glavi i leđima, vređali ih i gazili.

Istog dana su prevezeni u KPD Niš gde su prebijani, vređani i prećeno im je smrću. Stražari bi noću simulirali streljanje pucajući rafalnom paljbom i pretili zatočenicima da će svi do poslednjeg biti streljani.

Razmenjen je sa grupom zatočenika 26.1.1992. godine u Bosanskom Šamcu, odakle je prebačen u Hrvatsku.

Mate Goreta – Izjava svedoka

Povezano