„Omarska“

Mehmed Alić

Jasmin Jasko Hrnić

Bosanski Musliman iz Hrnića, vlasnik autoprevozničke kompanije. Preminuo je od posledica prebijanja u logoru „Omarska“ oko 18.6.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice „Kevljani“ neutvrđenog datuma tokom maja ili juna 1999. godine. Identifikovan je DNK analizom i sahranjen 4.6.2000. godine u Kamičanima.

Emir Karabašić

Bosanaski Musliman iz Kozarca, policajac. Preminuo je od posledica prebijanja u logoru „Omarska“, oko 18.6.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice „Kevljani“ neutvrđenog datuma tokom maja ili juna 1999. godine. Identifikovani su DNK analizom 2007. godine i  sahranjeni  20.7. iste godine u Kamičanima.

Enver Eno Alić

Bosanski Musliman iz Kamičana. Preminuo je od posledica prebijanja u logoru „Omarska“ oko 18.6.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice „Kevljani“ neutvrđenog datuma tokom maja ili juna 1999. godine. Identifikovani su DNK analizom 2002. godine i sahranjeni 20.7.2006. godine u Kamičanima.

Povezano

Hakija Elezović

Salih Elezović Bosanski Musliman iz Elezovića, rudarski tehničar. Uhapšen je u Kamičanima oko 24.5.1992. godine i odveden u „Omarsku“. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz

»

„Omarska“

Logor „Omarska“ se nalazio u kompleksu bivšeg rudnika ispred sela Omarska, dvadesetak kilometara od Prijedora. Nekoliko dana nakon napada na Kozarac, krajem maja 1992. godine,

»

Prijedor

U junu i julu 1992. godine, Vojska Republike Srpske (VRS), pripadnici policijskih jedinica, TO-a i paravojnih formacija, otpočeli su napade i na druga, većinski muslimanska

»

Svedok P i Nusret Sivac

Smail Duratović Bosanski Musliman iz Prijedora, sportista. Doveden je u logor „Omarska“ neutvrđenog datuma pre 12.7.1992. godine. Na Petrovdan, 12.7.1992. godine, stražari su ga ubacili

»

Bećir Medunjanin i Emir Ramić Hankin

Bećir Medunjanin Bosanski Musliman iz Kozarca, nastavnik fizike. Uoči rata je postao načelnik Sekreterijata za narodnu odbranu opštine Prijedor. Uhapšen je oko 12.6.1992. godine i

»

Mehmedalija Nasić

Bosanski Musliman iz Rizvanovića. Doveden je u „Omarsku“ oko 31.5.1992. godine i ubijen oko 10 dana kasnije. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice

»