Mijo Bendra

Mijo Bendra

Svedok: Mijo Bendra; izjava data Fondu za humanitarno pravo 5.3.2003. godine

Hrvat iz Vukovara, vozač, pripadnik bataljona ZNG iz Mitnice, koji se predao JNA 18.11.1991. godine na Mitnici. Sa ostalim zarobljenicima prebačen je na poljoprivredno dobro „Ovčara”, a sutradan su  odvedeni u KPD Sremska Mitrovica.

U KPD Sremska Mitrovica je proveo 2 ili 3 dana. Sa još između 200 ili 250 zatočenika, prebačen je u Vojnu kasarnu u Aleksincu. Raspoređivani su po kriterijumu da li su pre predaje imali oružje ili ne. Zato što je posedovao oružje, jedan od pripadnika vojne policije JNA ga je udario metalnom šipkom po glavi, usled čega je izgubio svest.

Iz Aleksinca je prebačen u KPD Niš gde je zatvoren u samicu. Tamo su ga stražari tukli dva puta dnevno. Prebijanjem mu je slomljeno pet rebara, grudna kost i povređena kičma. Proveo je dva dana u „ledari”, samici bez prozora u kojoj mu je stražar kroz otvor na vratima bacao hranu, tako da je morao da jede sa poda. Tokom poseta MKCK-a, odvodili bi ga sa manjom grupom zatočenika na 30 ili 40 kilometara od Niša, kako ih ne bi registrovali. Popisani su kada su ih jednom prilikom greškom ranije vratili u KPD Niš.

Ubrzo posle popisivanja je odveden u KPD Sremska Mitrovica gde je ponovo prebijan.

Razmenjen je 22.5.1992. godine sa još 288 zatočenika kod Lipovca, na granici između Srbije i Hrvatske. Godinu dana se lečio u Istarskim Toplicama zbog lošeg psihičkog i fizičkog stanja.

Mijo Bendra – Izjava svedoka

Povezano