Zatvor/logor „Čelebići“

Mladen Kuljanin

Duško Benđo

Srbin iz Bjelovčine, mašin-bravar; član mesnog odbora SDS-a. Uhapšen je tokom napada na Bradinu 27.5.1992. godine. U logoru je mučen i premlaćivan. Iz „Čelebića“ je prebačen u zatvor „Musala“ 8.12.1992. godine. Oslobođen je neutvrđenog datuma pre kraja 1994. godine.

Gojko Miljanić

Srbin iz Bradine, železničar u penziji. Uhapšen je tokom napada na Bradinu 27.5.1992. godine i ubijen odmah po dovođenju u logor „Čelebići“. Njegovo telo je ostalo u hangaru još dva dana. Sahranjen je u masovnoj grobnici, sa još 21 telom Srba ubijenih tokom napada na Bradinu. Svi posmrtni ostaci su ekshumirani u aprilu 1998. godine i prebačeni na groblje u Trebinju.

Milorad Kuljanin

Srbin iz Bradine, radnik. Uhapšen je tokom napada na selo 26.5.1992. godine. Ubijen je iz vatrenog oružja, ispred hangara br. 6. Sahranjen je u junu 1992. godine, kada i još trojica Srba, u pojedinačnoj grobnici, iza crkve u Bradini. Njihove posmrtne ostatke je 26.4.1998. godine ekshumirao Operativni tim Republike Srpske za traženje nestalih lica i predao ih porodici koja ga je sahranila u na groblju u Trebinju. 

Miroslav Vujičić

Srbin iz Bradine, student mašinstva. Uhapšen je tokom napada na Bradinu 27.5.1992. godine, sa bratom Radoslavom. Ubijen je po dovođenju u logor, prilikom pokušaja bekstva. Sahranjen je u junu 1992. godine u masovnoj grobnici pored pravoslavne crkve u Bradini. Njegove posmrtne ostatke je u aprilu 1998. godine ekshumirao Operativni tim Republike Srpske za traženje nestalih lica. Sahranjen je na groblju u Trebinju.

Petko Gligorijević

Srbin iz Bradine, penzioner. Uhapšen je tokom napada na Bradinu 27.5.1992. godine. Preminuo je u  logoru, od povreda zadobijenih  premlaćivanjem.

Sahranjen je u junu 1992. godine, u masovnoj grobnici pored pravoslavne crkve u Bradini. Njegove posmrtne ostatke je u aprilu 1998. godine ekshumirao Operativni tim Republike Srpske za traženje nestalih lica. Sahranjen je na groblju u Trebinju.

Vukašin Mrkajić

Srbin iz Bradine, predsednik mesnog odbora SDS-a. Uhapšen je tokom napada na Bradinu 27.5.1992. godine. U logoru je mučen i prebijan u više navrata. Iz „Čelebića“ je prebačen u zatvor „Musala“ 8.12.1992. godine. Oslobođen je neutvrđenog datuma pre kraja 1994. godine.

Povezano

Pero Mrkajić

Bosanski Srbin iz Bradine, ugostitelj. Uhapšen je na Bjelašnici 28.5.1992. godine sa još 12 Srba, dok su bežali iz Bradine ka teritoriji pod kontrolom Vojske

»

Željko Milošević

Bosanski Srbin iz sela Ovčari, električar. Uhapšen je 30.5.1992. godine u selu Ljuta, kada je iz Bradine pokušao da pobegne na teritoriju pod kontrolom Vojske

»

Željko Ćećez

Bosanski Srbin iz Donjeg Sela, radnik. Uhapšen je u svojoj kući 23.5.1992. godine. Ubijen je u logoru, u junu 1992. godine. Porodica ga je sahranila

»

Šćepo Gotovac

Bosanski Srbin iz Konjica, penzioner. Uhapšen je 16.6.1992. godine u svojoj kući i odveden u  logor „Čelebići“. Tamo je preminuo od povreda zadobijenih prebijanjem. Njegovi

»

Željko Klimenta

Bosanski Srbin iz Konjica, ugostitelj. Uhapšen je 22.5.1992. godine kod prijatelja u Donjem Selu, kada je pobegao iz Konjica od jedinica HVO-a. Ubijen je u

»

Slavko Šušić

Slavoljub Šušić Bosanski Srbin iz Čelebića, nastavnik matematike u Osnovnoj školi „Ivan Mažuranić“ u Prozoru. Uhapšen je sredinom juna 1992. godine, dok je radio u

»