Muzička škola u Zenici

Muzička škola u Zenici služila je kao zatočenički centar Armije BiH za Hrvate i Srbe u periodu od 26.1.1993. do januara 1994. godine.

Nalazila se u centru grada, u blizini tadašnjeg Okružnog vojnog suda i štaba 3. korpusa Armije BiH. Na dva kilometara od škole u Bilmištu se nalazila i komanda 7. brigade Armije BiH. U drugoj polovini januara 1933. godine, u zgradi Muzičke škole bio je stacioniran vod 7. brigade Vojne policije.

Zatočenički centar u Muzičkoj školi osnovan je kao Vojni zatvor za pripadnike 7. brigade Armije BiH, naređenjem komandanta 7. brigade Asima Koričića od 15.1.1993. godine. Međutim, u Muzičkoj školi je je bilo zatočeno i najmanje 100 ratnih zarobljenika i civila. Zatočenički centar se nalazio u zoni odgovornosti generala Envera Hadžihasanovića i pukovnika Amira Kubure.

Po dovođenju u zgradu, zatočenici su zatvarani u 15 metara dugačku i pet ili šest metara široku prostoriju u podrumu škole. Hranu i vodu su dobijali u malim količinama. Zbog batina su izbegavali odlazak u toalet na spratu zgrade, pa su za vršenje nužde koristili kantu koje su imali u podrumu.

Podrum Muzičke škole u Zenici

Vođeni su na ispitivanja, tokom kojih su ih vojnici 7. brigade tukli. Ranka Popovića je više vojnika tuklo gumenim i plastičnim kablovima. Alija Podrug je tokom ispitivanja prebijan toliko da je bio bez svesti 24 sata, dok su Franji Batiniću pretili smrću i udarali ga po grudima i ramenima.

 

U podrum su dolazili vojnici i premlaćivali su zatočenike tako da su Draganu Radošu od udaranja drvenom palicom polomili rebra. Ivan Tvrtković je dok je bio zatočen u Muzičkoj školi udaran kundakom puške toliko da je gubio dah i padao u nesvest, dok su Svedoka XA udarali drvenom motkom po glavi, od čega je imao otvorene rane koju su dugo krvarile. Zatočenike su vojnici „učili da pevaju“ tako da su Krunu Rajića i još nekoliko zatočenika tukli dok ne bi počeli da jauču od bola.

Međunarodnim organizacijama je bio ograničen pristup u Muzičku školu, tako da je MKCK samo jednom dozvoljeno da obiđu objekat, u maju 1993. godine.

Zatočenici su sistematski slati u KP dom u Zenici, posle kraćeg zatočenja u Muzičkoj školi. Devet dana nakon sklapanja sporazuma o prekidu neprijateljstva između HVO-a i Armije BiH, 19.6.1993. godine, razmenjeno je 198 zatočenika iz KP doma, među kojima je bilo i nekoliko zatočenika iz Muzičke škole.

Međutim, od druge polovine juna 1993. godine Muzička škola je nastavila na služi kao zatočenički centar najkasnije do septembra 1994. godine.

Povezano

Zvonko Rajić

Bosanski Hrvat iz Zenice, pripadnik HVO-a. Ubili su ga pripadnici 7. brigade Armije BiH u zaseoku Brdo u selu Dusine 26.1.1993. godine. Sahranjen je selu

»