„Standard“

Nedžad Hadžiefendić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 1., 2. i 3.10.1997. godine.

Bosanski Musliman iz Zvornika, skladištar. Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, nekoliko dana se krio u okolnim selima pre nego što je uhapšen. Odveden je u SUP, a zatim u fabriku „Standard“.

***

[…] naveče, ušli su u našu prostoriju. Bili su naoružani policijski palicama, savijenim kablovima i žicama i tako dalje. Naredili su nam da stanemo uza zid, licem okrenuti prema njima. Ja sam bio najbliži vratima i dvojica ili trojica su mi prišla i počela da me tuku. Jedan od njih me je udario stisnutom pesnicom u grlo, tako da nisam mogao disati. Pokušao sam da se zaštititm podigavši ruke, a on je rekao ostalima: „Pazi ti momka, zna kako da se čuva.“ Nakon što me je udario u grlo, pao sam. Onda je počeo da me šutira nogama i naredio mi je da ustanem i okrenem se licem prema zidu. Kada mi je pošlo za rukom da to učinim, počeo je da me udara štapom preko leđa. […] Poslije tog incidenta nijednom se više nisam usudio da se štitim, pošto mi je on zapovijedio da se ne pokušam braniti.

***

Ostali članovi njegove grupe tukli su druge zatočenike. Kada su završili sa batinanjem, izašli su napolje. Kada su oni napustili prostoriju, mi smo ostali ležati na podu.

***

Sat ili dva nakon toga ista grupa se ponovo vratila da nas tuče. Dok su nas tukli, čuo sam kako jedan od njih govori drugome: „Nemoj ga u lice!“ Ne znam koliko su nas dugo tukli u bilo kojoj od tih prilika – prekinuli bi kad bi se previše zamorili ili kad mi više nismo mogli da izdržimo.

***

Dana 10. ili 11.5.1992. godine je prebačen na „Ekonomiju“, a zatim u „Ciglanu“. Početkom jula 1992 . godine, uspeo je da pobegne iz zatočeništva sa još petoricom muškaraca i dođe do Kamenice, koja je bila po kontrolom Armije BiH.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»