„Standard“

Nedžad Hadžiefendić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 1., 2. i 3.10.1997. godine.

Bosanski Musliman iz Zvornika, skladištar. Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, nekoliko dana se krio u okolnim selima pre nego što je uhapšen. Odveden je u SUP, a zatim u fabriku „Standard“.

***

[…] naveče, ušli su u našu prostoriju. Bili su naoružani policijski palicama, savijenim kablovima i žicama i tako dalje. Naredili su nam da stanemo uza zid, licem okrenuti prema njima. Ja sam bio najbliži vratima i dvojica ili trojica su mi prišla i počela da me tuku. Jedan od njih me je udario stisnutom pesnicom u grlo, tako da nisam mogao disati. Pokušao sam da se zaštititm podigavši ruke, a on je rekao ostalima: „Pazi ti momka, zna kako da se čuva.“ Nakon što me je udario u grlo, pao sam. Onda je počeo da me šutira nogama i naredio mi je da ustanem i okrenem se licem prema zidu. Kada mi je pošlo za rukom da to učinim, počeo je da me udara štapom preko leđa. […] Poslije tog incidenta nijednom se više nisam usudio da se štitim, pošto mi je on zapovijedio da se ne pokušam braniti.

***

Ostali članovi njegove grupe tukli su druge zatočenike. Kada su završili sa batinanjem, izašli su napolje. Kada su oni napustili prostoriju, mi smo ostali ležati na podu.

***

Sat ili dva nakon toga ista grupa se ponovo vratila da nas tuče. Dok su nas tukli, čuo sam kako jedan od njih govori drugome: „Nemoj ga u lice!“ Ne znam koliko su nas dugo tukli u bilo kojoj od tih prilika – prekinuli bi kad bi se previše zamorili ili kad mi više nismo mogli da izdržimo.

***

Dana 10. ili 11.5.1992. godine je prebačen na „Ekonomiju“, a zatim u „Ciglanu“. Početkom jula 1992 . godine, uspeo je da pobegne iz zatočeništva sa još petoricom muškaraca i dođe do Kamenice, koja je bila po kontrolom Armije BiH.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»