Bivolje Brdo

Nijaz Ćiber

Bosanski Musliman iz Bivoljeg Brda kod Mostara, bivši radnik fabrike „Soko“ u Mostaru. U junu 1993. godine pridružio se Armiji BiH, ali nije učestovao u sukobima. Dana 16. 7. 1993. godine pripadnici 3. satnije 5. bojne HVO-a su ga uhapsili sa još 11 muškaraca iz sela. Ostale meštane su kamionima odveli iz sela, a izdvojene muškarce su ubili iz vatrenog oružja. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su tek 1998. godine u blizini napuštenog rudnika boksita kod Bivoljeg Brda. Posle ekshumacije utvrđeno je da su tela zapaljena radi prikrivanja zločina. Posmrtne ostatke Nijaza Ćibera identifikovao je njegov sin Admir Ćiber iste godine.

 

Sadeta Ćiber

Izjava data MKTJ 2. 4. 2001. godine.

Bosanska Muslimanka, tokom 1993. godine je sa mužem Nijazom Ćiberom živela u njihovoj vikendici u Bivoljem Brdu. Dana 16. 7. 1993. godine. vojnici HVO-a su došli u selo i uhapsili muškarce među kojima je bio i Nijaz Ćiber:

[…] Dana 16. jula 1993. godine došao je Mario Beno […] s trojicom pripadnika HVO-a[…]Rekao nam je da se spremimo i krenemo s njima. U tom trenutku moj je unuk izašao iz sobe i Matio je bio zatečen kad ga je ugledao. Snaha je rekla da se boji ostati sama u kući. Matio je na to rekao da ja mogu ostati s njom. Muža i jedanaestoricu drugih muškaraca odveli su prema džamiji. Dok su ga odvodili, drugi su vojnici u grupama pretraživali ostale kuće i hapsili muškarce, uhapsili su ukupno njih dvanaest. Vojnici nisu rekli kuda mi vode muža[…]

[…]Vojnici su nam kasnije rekli da moramo preći u kuću Ahmeta Mrgana, koja je služila kao sabirni i zatočenički centar[…]

[…]Početkom avgusta, ne sjećam se tačno datuma, pripadnici HVO-a su nam rekli da se spremimo i ukrcamo u kamione koji su nas čekali u obližnjim Lokvama[…]ja sam pomislila da će nas pobiti, pa smo pitali vozača[…]koji nam je rekao da nas voze u Blagaj[…]prešli smo most i našli se na liniji fronte koju je držao HVO. Rekli su nam da krenemo pješice prema Blagaju[…]

[…]Za sudbinu svog muža doznala sam tek 1998. godine. Nakon što je Državna komisija za nestale osobe pronašla i ekshumirala dvanaest tijela u napuštenom rudniku boksita kod Bivoljeg Brda, sin je otišao tamo i prepoznao ga po zlatnim zubima na lijevoj strani vilice. U Bivoljem Brdu se priča da postoji svedok tog masakra[…]Niko još ne zna ko je taj svjedok, ali se priča da je vidio vojnike kad su doveli tih dvanaestoricu muškaraca pred jamu i pobili ih. Nakon toga su tijela pobacali u jamu, na njih nabacali stare automobilske gume i zapalili ih[…]

Povezano

Bivolje Brdo

Dana 16. 7. 1993. godine snage Hrvatskog vijeća obrane (HVO) su napale selo Bivolje Brdo u opštini Čapljina i proterale muslimansko stanovništvo.

»