KPD Sremska Mitrovica

Niko Šojić

Hrvat iz Vukovara. Preminuo je od posledica premlaćivanja 21.11.1991. u KPD Sremska Mitrovica. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici na groblju u Sremskoj Mitrovici 2003. godine, sa posmrtnim ostacima još sedam žrtava i predati porodici. Sahranjen je u porodičnoj grobnici, na groblju u Vukovaru.

Povezano

KPD Sremska Mitrovica

KPD Sremska Mitrovica služio je kao zatočenički objekat za hrvatske ratne zarobljenike i civile iz Vukovara i okoline. Zatočenici su u Sremsku Mitrovicu, na 70

»

Zatočenički objekti za Hrvate u Srbiji

Zatočenici su posle pada Vukovara prevoženi autobusima u zatočeničke objekte na teritoriji Republike Srbije, koje je formiarala JNA: „Begejci“, „Stajićevo“, Kazneno-popravni dom (KPD) Sremska Mitrovica,

»