O GLASU ŽRTAVA

Digitalna platforma Glas žrtava 1991–2001 je odgovor civilnog društva na društvenu potrebu da se umesto etnički podeljene kulture sećanja, prošlost razume i prekine zaborav koji prekriva žrtve.

Zahvaljujući Haškom tribunalu sačuvano je živo sećanje na oko 4,000 žrtava ratnih zločina, počinjenih u ratovima na području bivše Jugoslavije. Međutim, ta svedočenja su daleko od javnosti, delom zbog toga, što nijedna državna institucija nije bila zainteresovana da postane depozitar arhive Haškog tribunala, a više zbog toga što svaka država gradi  svoju „nacionalnu“ istinu i kulturu sećanja, u kojima ima mesta samo za one sudske činjenice koje su u skaldu sa ideologijom i politikom vladajućeg režima.

Fond za humanitarno pravo, članica RMP, je godinama pratio i snimao suđenja pred Haaškim tribunalom. Otuda prilika da svedočenja učinimo javno dostupnim i da omogućimo da žrtve žive.

Glasovi žrtava su grupisani prema temi (mesta zatočenja, masovna ubistva, seksualno nasilje i nestanci), a u okviru svake teme postoji više događaja vezanih za lokacije na kojima su počinjeni ratni zločini. Svaki od događaja predstavljen je na osnovu sudskih dokumenata, kroz sažetak, a dopunjen skraćenim video prikazom svedočenja samih žrtava ratnih zločina, onih koji su zločinima prisustvovali ili članova njihovih porodica, odnosno izjavama i dokaznim predmetima.

TIM IZA PROJEKTA

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Neque sit nam pretium eu purus proin. Faucibus vel lectus sit feugiat id id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Faucibus vel lectus sit feugiat id id.