Opština Zvornik

Zvornik je opština u istočnoj Bosni i Hercegovini. Graniči se sa Srbijom koja se nalazi prekoputa reke Drine.

Dana 4. 4. 1992. godine, snage bosanskih Muslimana napale su kolonu vojnika JNA u naselju Sapna. Nakon ovoga, vlasti bosanskih Srba su donele odluku da se mobilišu pripadnici aktivnog i rezervnog  sastava SJB. Pripadnici „Arkanovih tigrova“ hitno su pozvani u opštinu. U toku noći 5. na 6. 4. 1992. godine, „Arkanovci“ zajedno sa pripadnicima drugih paravojnih formacija, vojnicima iz Srbije i lokalnim srpskim policajcima podigli su barikade i kontrolne punktove. Na tim kontrolnim punktovima bosanski Muslimani su zaustavljani, pretresani i premlaćivani. I bosanski Muslimani su podigli barikade na mostu koji je spajao Zvornik sa Srbijom.

Paravojne jedinice iz Srbije stigle su u Zvornik u periodu od 5. do 8. aprila 1992. Među njima su bili „Beli orlovi“ koje je vodio Zoran Aždaja Obrenović. „Žute ose“, koju su vodili Vojin Žućo Vučković i njegov brat Dušan Repić Vučković, „Crvene beretke“, koje je vodio Dragan Vasiljević poznatiji kao Kapetan Dragan,  grupe koje su vodili Svetoslav Niški Mitrović i Stojan Pivarski, kao i grupa „Simini četnici“. U Zvorniku su takođe delovale i „Mauzerova jedinica“, „Šešeljevci“, „Boškovićeva jedinica”, „Birčanska brigada“, pod komandom Svetozara Andrića, jedinica Mileta Petrovića, „Gogićeva jedinica”, i jedinica Crnog.

Dana 7. 4. 1992. godine u Malom Zvorniku održan je sastanak predstavnika SDS-a, SDA i JNA na kojem je trebalo da se razgovara kako podeliti opštinu na srpski i muslimanski deo. Kada je Arkan čuo da se ti pregovori održavaju bez njegovog znanja ili odobrenja, odveo je predstavnike bosanskih Srba sa sastanka u zgradu opštine, nazvao ih izdajnicima i pretukao ih. Izdao je pregovaračima bosanskih Muslimana ultimatum da do sledećeg jutra predaju svo naoružanje ili će biti izvršen vojni napad na grad Zvornik.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»