Organizacije Žene u crnom i Autonomni ženski centar su, uz podršku Ženske romske mreže Banata, organizovale akciju ćutanja u crnini povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja.

Žene u crnom i Autonomni ženski centar su iskazale solidarnost i saosećanje prema ženama žrtvama seksualnog nasilja, kako onima koje su ubijene, tako i onima koje su preživele, navodeći da neguju politiku sećanja kao odgovornost u odnosu na zločine počinjene u naše ime tokom rata u BiH.

Organizacije su podsetile da u Srbiji žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu ostaju nevidljive pred institucijama – one nisu prepoznate niti kao civilne žrtve rata, niti kao žrtve rodno zasnovanog nasilja prema ženama, koje zaslužuju posebna prava, podršku i zaštitu.

U najavi današnje akcije te dve organizacije su navele da su tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije pripadnici srpskih oružanih formacija sistematski seksualno zlostavljali žene nesrpske nacionalnosti u Hrvatskoj, BiH i Kosovu.

U Bosni i Hercegovini silovano je više od 20.000 žena. Najbrojnije žrtve bile su Bošnjakinje, dok je među počiniocima bilo najviše bosanskih Srba. Tokom rata u BiH (1992-1995) Foča je bila mesto najmasovnijeg sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u ratu u BiH, ukazale su Žene u crnom.

Haški tribunal je u presudi fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković) 2001, prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava utvrdio da je seksualno ropstvo u ratu zločin protiv čovečnosti, navodi se u saopštenju i dodaje da svedočenja žena i ženskih organizacija iz Ukrajine danas podseća da se seksualno nasilje i dalje koristi kao ratna taktika osvajačke vojske.

Žene u crnom zajedno sa Udruženjem žrtava rata Foča organizovaće posetu Foči 19. juna.

17 Juna
10:40

Beograd