Izvor: radiokotor.info

 

Predstavnice Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA danas su na Trgu od oružja održale performans pod nazivom „Logor Morinj – pamtimo“.

„Na današnji dan ponovo podsjećamo da je neophodno napraviti spomen obilježje u Morinju i Školu mira sa akcentom na suočavanje sa onim što se dešavalo devedesetih (mobilizacija, izbjeglištvo, logor) da se ne bi ponovilo. Znamo da je za to neophodna politička volja opštinskih vlasti i institucija koje još uvijek nema sa tendencijom revizionizma i opravdanja navedenog zločina. Upozoravamo da ovakav odnos prema suočavanju sa prošlošću stvaraju rat i dalje opstaju politike koje su spremne da ga ponove“ – poručuju, pored ostalog, iz „Anime“.

 

Irena Mačić

3 Oktobra
15:30

Kotor