Dana 15.1.1999. godine, snage MUP-a i VJ opkolile su, a zatim ušle u selo Račak/Raçak u opštini Štimlje/Shtime.

Organizacija Human Rights Watch je na osnovu prikupljenih dokaza optužila Specijalnu policiju Srbije i VJ za neselektivni napad na civile u Račku/Raçak, mučenje uhapšenih i pogubljenje po prekom postupku.

Washington Post je objavio delove presretnutog razgova između Nikole Šainovića, potpredsednika Vlade SRJ  i Sretena Lukića, načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova, u kojemŠainović jasno naređuje državnim snagama bezbednosti da „krenu žestoko“ na Račak/Raçak .

Prema istraživanju Fonda za humanitarno pravo (FHP), u Račku/Raçak je tog dana ubijena 51 osoba, među kojima je najmanje 37 civila.

Bajram Mehmeti i njegova ćerka Hanumshahe ubijeni su granatom, rano ujutru 15.1.1999. godine. Nijazija Zymerija policajci su ubili pucnjima u glavu iz neposredne blizine, u njegovoj kući. Civili su ubijani na više lokacija, među kojima su štala u dvorištu Sadika Osmanija i brdo iznad Račka/Raçak.

U pravosnažnoj presudi Vlastimiru Đorđeviću, osuđenom na 18 godina zatvora za zločine na Kosovu, navodi se da je on imao „vodeću ulogu u nastojanjima MUP-a da se prikrije ubijanje 45 civila u Račku“.

Za ubistvo i pokušaj ubistva u Račku/Raçak je osuđen kosovski Srbin Zoran Stanojević, na 15 godina zatvora, ali ga je Boris Tadić, predsednik Srbije 2004–2012. pomilovao 2007. godine, s obrazloženjem da suđenje koje je imao u Prištini/Prishtina nije bilo pravično.

15 Januara
01:35

Račak/Raçak