Dom kulture u Čelopeku

Ramo Alihodžić i Salih Tahirović

Bosanski Muslimani iz Zvornika. Pripadnici srpskih snaga su ih uhapsili u maju 1992. godine i držali u različitim zatočeničkim objektima pre nego što su dovedeni u Dom kulture u Čelopeku. Obojica su premlaćivani više puta tokom zatočeništva. Nekoliko dana pre 11.6.1992. godine, izvedeni su iz Doma kulture u Čelopeku, pretučeni, i zatim ubijeni vatrenim oružijem.

Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Crnom vrhu 2003. godine. Identifikovani su DNK analizom i sahranjeni.

 

Svedok ST-088

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 30.6.1996. godine.

Bosanski Musliman iz Diviča, metalurg. Nakon što su pripadnici srpske policije i paravojnih snaga okupirali njegovo selo 26.5.1992. godine, sa ostalim muškarcima je odveden u „Ciglanu“, a zatim u Dom kulture u Čelopeku.

***

Tog dana kad smo počeli dobijati hranu, počela su i batinanja.

***

Paravojne grupe su počele da dolaze u bilo koje doba dana i noći. Jednu od grupa vodio je neko po imenu major Toro. U njegovoj grupi bili su ljudi sa nadimcima kao što su Zoks, Pufte i Niški i svi su bili iz Srbije. Drugu grupu, koja se sastojala od 6 ili 7 ljudi, vodio je Duško Repić. […]

Negdje između 5. i 11. juna došla je Torina grupa i odabrala je […] Ramu Alihodžića i Saliha Tahirovića. […] su izvedeni iz zgrade i za njima su zatvorena vrata. Gotovo odmah smo čuli udarce i jauke, a zatim pucnje. Malo kasnije izvedena su druga dvojica zatvorenika i kada se jedan od njih vratio u sobu rekao je da su morali da tovare u kola leševe […] zatvorenika koji su prethodno izvedeni. Onaj drugi zatvorenik je prisiljen da ide sa leševima. Taj zatvorenik se nikad nije vratio. Zatvorenik koji se vratio ispričao nam je da su Saliha, prije nego što su ga ubili, vezali za auto i vukli niz ulicu.

***

Premlaćivanja su se nastavila redovno. Oni bi ulazili, nasumice uzimali 5 ili 6 ljudi koje su pred svima drugima tukli koliko god su dugo htijeli. Tukli su ih čeličnim šipkama, lancima, oprugama i buzdovanima (metalna šipka sa fiksiranom bodljikavom loptom na kraju).

***

Početkom jula 1992. godine, premešten je u zatvor Suda za prekršaje, a zatim u logor „Batković“. Razmenjen je 21.7.1993. godine.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»