Logor „Kaonik”

Rasim Garanović

Omer Lugonjić

Bosanski Musliman iz Teslića. Vojnik Armije BiH. Bio je zatočen u logor „Kaonik“ odakle je vođen na prisilni rad u selo Polom na teritoriji opštine Busovača, gde je ubijen dok je kopao rovove na liniji fronta 8.5.1993. godine. Njegovi posmrtni ostaci su identifikovani i predati porodici.