Konvoj 7.7.1992.

Bekir Delić i Enis Šabanović

Edin Biščević

Bosanski Musliman iz Sanskog Mosta, student stomatologije na Univerzitetu u Sarajevu. Njegov otac, Faik Biščević, je bio prvi predsednik Stranke Demokratske Akcije u Sanskom Mostu. Uhapšen je i prebačen u dvoranu Srednjoškolskog centra u Sanskom Mostu oko 3.6.1992. godine, a zatim u logor „Manjača“ 7.7.1992. godine u kamionu u kojem se oko 20 muškaraca ugušilo od prevelike vrućine i dehidratacije. Prijavio se da pomogne zatočenicima koji su se onesvestili tokom puta. Komandant Popović je naredio da se tela mrtvih i onesvešćenih zatočenika, zajedno sa Biščevićem, Burnićem i Mauznerom, vrate u Sanski Most. Nisu više viđeni. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 26.4.2008. godine u masovnoj grobnici „Dragoraj“. ICMP ga je identifikovala na osnovu DNK analize. Sahranjen je u Gradskom mezarju „Greda“ u Sanskom Mostu.

 

Enver Sikan Burnić

Bosanski Musliman iz Sanskog Mosta. Bio je policijski komandant pre rata i član SDA. Uhapšen je krajem maja u Sanskom Mostu i odveden u zatočenički objekat „Betonirka“. Došao je sa konvojem 7.7.1992. godine u logor „Manjača“. Zbog gušenja oko 20 zatočenika tokom transporta u „Manjaču“, Enveru je naređeno da pomogne onesvešćenim zatočenicima i da popiše imena mrtvih. Potom su onesvešćeni i mrtvi ponovo ukrcani na kamion i odvedeni u nepoznatom pravcu. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice „Dragoraj“ i ponovo pokopani na groblju „Luke“ u Ključu kao neidentifikovano telo. Ponovo su ekshumirani 16.11.2006. godine, kada su identifikovani na osnovu DNK analize. Obdukcijom je utvrđeno da su probojne rane na telu uzrok smrti. Sahranjen je u Gradskom mezarju „Greda“ u Sanskom Mostu.

 

Povezano

Jakov Marić

Josip Mlinar Bosanski Hrvat iz Prijedora.   Ismet Hodžić Bosanski Musliman iz Rogatice.   Vinko Matanović Bosanski Hrvat iz Sanskog Mosta.   Zijad Mujadžić Bosanski

»

Bekir Delić i Ahmet Žulić

Sevdaga Hukanović Bosanski Musliman iz Vrhopolja. Uhapšen je i odveden u SUP Sanski Most. Dana 7.7.1992. godine je ukrcan na kamion sa još oko 60

»

Konvoj 7.7.1992. godine

Konvoj 7.7.1992. You are here: Home Dana 7.7.1992. godine srpski policajci iz Sanskog Mosta su ukrcali oko 64 zatočenika iz garaža fabrike „Betonirka“, koje su

»