Skočić

Dana 12.7.1992. godine, za vreme oružanog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine koji se vodio između različitih oružanih formacija na srpskoj, bošnjačkoj i hrvatskoj strani, pripadnici srpske paravojne jedinice „Simini četnici“, sastavljene od dobrovoljaca iz Srbije, ušli su u selo Skočić u opštini Zvornik i otišli u deo sela u kojem je živelo 35 civila romske etničke pripadnosti.

„Simini Četnici”

Ulaz u selo Skočić
Ulaz u selo Skočić

Nakon što su pretresli kuće, tražeći novac i stvari od vrednosti, pripadnici ove oružane grupe su pred kuću Hamdije Ribića izveli svedokinje Alfa, Beta i Gama, koje su prvo silovali, a potom su, sa ostalim meštanima, po naređenju komandanta jedinice Sime Bogdanovića, teretnim vozilom odvezene do sela Malešić gde im je naređeno da izađu iz kamiona. Potom ih je Zoran Stojanović odveo u kuće u kojima su boravili pripadnici jedinice.

Kuća Hamdije Ribića

Alfa Beta i Gama držane su u zatočeništvu u kućama u Malešiću i primoravane da pod pretnjom smrću spremaju hranu, čiste, peru odeću i uniforme i čiste krvavo oružje. U više navrata su tučene različitim predmetima po telu i licu. Seksualno su ponižavane i primoravane da gole igraju na stolu. Sve su silovane više puta i terane da prisustvuju silovanjima drugih.

„Bijela kuća”, selo Malešić

Početkom septembra 1992. godine, Alfa, Beta i Gama su prinudno odvedene u selo Klisa, a zatim na kraće vreme u osnovnu školu u selu Petovci i kasnije u Drinjaču. Polovinom novembra 1992. godine, Zoran Stojanović je odveo svedokinju Gama u Republiku Srbiju. Preostali pripadnici jedinice „Simini četnici“, na čelu sa Damirom i Simom Bogdanovićem, odveli su svedokinje Alfa i Beta u Republiku Srbiju polovinom januara 1993. godine.

Sud smatra da su Romkinje iz Skočića silovane na način koji će ih dodatno degradirati, poniziti i zastrašiti i da su ta silovanja bila motivisana dubokim prezirom prema žrtvama, pa ih je kvalifikovao kao mučenje koje je oblik kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

Povezano