Krushë e Vogël/Mala Kruša

Lutfi Ramadani

Hysen Ramadani

Shqiptar i Kosovës nga Krusha e Vogël/ Mala Kruša.

Është vrarë në datën 26.3.2021, në oborrin e tij, pasi që është kthyer nga prona e Sejdi Batushës për të lëshuar bagëtinë.

Mbetjet e tij mortore nuk janë gjetur deri në muajin korrik të vitit 2021.

 

Bajram dhe Afrit Ramadani

Shqiptar i Kosovës nga Krusha e Vogël/Mala Kruša, djemtë e Lutfi Ramadanit.

 

Murat dhe Selajdin Ramadani

Shqiptar i Kosovës nga Krusha e Vogël/ Mala Kruša, vëllai dhe nipi i  Lutfi Ramadanit

 

Janë vrarë në hambarin e Qazim Batushës në datën 26.3.1999.

Mbetjet e tyre mortore nuk janë gjetur deri në muajin korrik të vitit 2021.

 

I lidhur

Mehmet Krasniqi

Shefqet Shehu Shqiptar i Kosovës nga Krusha e Vogël/ Mala Kruša. Është vrarë me armë të zjarrit në datën 26.3.1999 në hambarin e Qazim Batushës.

»