„Standard“

Svedok Četiri

Svedočio je u predmetu Branko Grujić i drugi pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 25.1.2007. godine.

Bosanski Musliman iz Zvornika. Pripadnici srpskih snaga su ga uhapsili 4.5.1992. godine i odveli u zgradu SUP-a u Zvorniku na ispitivanje, a zatim u fabriku „Standard“.

***

Tu su nas doveli u fabriku, tu, kao što sam ono već rekao, tu se susrećemo sa, između ostalog i sa ovom dvojicom optuženih, sa Zoksom i sa Torom. Bili su tu još Pufta, bio je Vojvoda i onda su oni počinjali ispitivanje tu. Tu su nas tukli, tu su nas maltretirali u „Standardu“.

***

Smeštaju nas na sprat. Bila je jedna prostorija, ja ne znam sada šta je to. Tu su nas smestili i bili smo samo nas petorica i onda su došli.

***

Prvo dolazi neki sa nadimkom Mrki. Provo dolazi on i on izvodi jednog po jednog i ispituje.

***

I onda posle njih dolaze ovi, posle dolaze, ne znam, dolazi Pufta, dolazi Vojvoda, Zoks i Toro.

***

[…] Pufta je mene najviše u tom momentu maltretirao. Pufta je najviše mene tukao.

***

Pa, tražili su, tražili su, ne znam, isto tako, uglavom je bilo to za oružje, uglavnom je bilo gde smo bili, koliko smo ubili Srba, da li smo bili na Kuli, uglavom je tako bilo.

***

[…] Pufta je tukao mene kablom od struje, Toro je imao, Toro je imao, to sam zapamtio, on je imao kao buzdovan. On je udarao buzdovanom.

***

On je bio, on je udarao Geđu i za pištolj je baš ono, spominjao je pištolj.

***

Posle nekoliko dana je prebačen na „Ekonomiju“, a zatim u „Ciglanu“ i u zatočenički objekat u upravnoj zgradi „Novog izvora“, odakle je razmenjen u januaru 1993. godine.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»