„Ekonomija”

Svedok Četiri

Svedočio je u predmetu Dragan Slavković i drugi pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 25.1.2007. godine.

Bosanski Musliman iz Zvornika. Pripadnici srpskih snaga su ga uhapsili 4.5.1992. godine i odveli u zgradu SUP u Zvorniku na ispitivanje, a zatim u fabriku „Standard“. Posle nekoliko dana je prebačen u „Ekonomiju“.

***

Meni je to najsličnije bilo klaonici, tako je meni delovalo u tom momenu, ono goli zidovi.

***

Mi kada smo došli, negde između petnaest i dvadeset ljudi je bilo tu već smešteno. […] Pretučeni su bili.

***

Tu na toj Ekonomiji, tih sedam do deset dana, to je bilo najgore u tih devet meseci koje sam ja bio tu. Tu su bila maltretiranja non-stop, tu su ulazili non-stop, to je, ne znam, maltene dvadesetčetiri sata se tu maltretiralo, tukli su.

***

To je bilo, ovako, poslepodne, naveče, ja ne znam, mislim, nama je sve bilo mračno, ono, tako da Vam sada ne znam reći deo dana. Uglavnom, ušli su Vojvoda, Pufta, Zoks, Toro i još su bila jedan ili dvojica sa njima. […]. Ušli su i svima nama su naredili da se skinemo do pasa goli i da dignemo ruke u zrak i uz sve to, bilo je ono, udaranja […]

***

Svi, svi oni zajedno, onda izlaze, jer kako njega izvode, tako ga i udaraju i pritvaraju vrata.

***

Pritvaraju vrata i tu pred vratima mi čujemo, unutra čujemo samo kako ga udaraju, kako ječi čovek i to je trajalo sve, ne znam, petnaestak, dvadeset minuta je trajalo to, ali su tada imali cevi, tada su imali cevi od vode koje su imali, na vrhu su imali gore, onako koljena koja koriste za spajanje, imali su držalice od onaj, od krampe, od lopate. Isto tako, imali su te kablove.

***

Udaraju, udaraju redom, sve ono, kako je ko kome blizu, tako i udaraju.

***

[…] uzmu me i ne znam još nekog i da nas tuku. Mene su, recimo, tukli za „č“ ili „ć“, ja kako znam za sebe, ja nisam ono razlika, „č“ ili „ć“, tako sam, odrastao sam u Sarajevu. Mislim to kod nas toga nema i bilo je baš za to „č“ ili „ć“, ja sam dobio batine.

***

Kako je ko dolazio, ono terali su da se peva. Ja sam bio nekako prvi na ulazu i kako su ulazili, ja sam morao da pozdravljam, recimo Vojvodu, konkretno morao sam da pozdravljam, ne znam „pomoz Bog Vojvodo“ i da počinjem da pevam.

***

Posle otprilike deset dana, prebačen je u „Ciglanu“, pa u zatočenički objekat u upravnoj zgradi „Novog izvora“, odakle je razmenjen u januaru 1993. godine.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»