Vezir Kahrica

Bosanski Muslimani i Hrvati iz sarajevske opštine Hadžići su tokom 1992. godine držani u nekoliko zatočeničkih objekata u ovoj opštini, uključujući Kulturno-sportski centar (KSC).

Vezir Kahrica, bosanski Musliman iz Hadžića, uhapšen je u maju 1992. godine i odveden u KSC Hadžići. Neutvrđenog datuma je premešten u garažu Skupštine opštine, koja je takođe korišćena kao zatočenički objekat i gde je i poslednji put viđen živ. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

 

Adem Balić

Izjava data vlastima BiH 7.2.1993. godine.

Bosanski Musliman iz Hadžića, novinar Radija BiH i sekretar mesne zajednice u opštini Hadžići. Od 10. ili 11.5.1992. godine držan je u kućnom pritvoru, a pet dana kasnije je uhapšen i odveden u Kulturno-sportski centar u Hadžićima.

***

Oko 01.06.1992. god. u dvoranu su došla trojica Akranovaca […] Tom prilikom su tukli i ponižavali zatvorenike, a Kahrica Vezira su odveli pod izgovorom da treba da odnsese neku poruku u Pazarić. Kasnije, kada smo došli u Lukavicu saznao sam da Vezir nije išao za Pazarić, nego je cijelo vrijeme proveo zatvoren u garaži SO-a, gdje je bilo još 40 zatvorenika.

***

Dana 20.6.1992. godine prebačen je u logor „Slaviša Vajner Čiča“, a zatim u zatvor „Kula“. Razmenjen je 24.11.1992. godine.

Povezano