Zatočenički objekti u opštini Travnik

Na teritoriji opštine Travnik Armija BiH je tokom 1993. godine organizovala najmanje tri zatočenička centra u koja su zatvarani bosanski Hrvati: Kasarnu bivše JNA u Travniku, kao i Osnovnu škola i Kovačnicu u Mehurićima.

Kasarna bivše JNA u Travniku je tokom 1993. godine služila kao komanda 17.brigade Armije BiH, kao i sedišta komande Operativne grupe „Bosanska krajina“ i čete vojne policije u sastavu ove operativne grupe.

Bosanski Hrvati su od maja 1993. godine bili zatočeni u podrumu kasarne gde su ispitivani i premlaćivani. U kasarni bivše JNA su bili zatočeni pripadnici HVO-a koji su se predali, kao i muškarci civili. Neki zatočenici su bili zatvoreni na kratko vreme, dok su drugi proveli u zatočeništvu i do šest meseci. Zatočenički centar u Kasarni bivše JNA je rasformiran 31.10.1993. godine kada su zatočenici prebačeni u KPD Zenica.

U selu Mehurići u opštini Travnik, pripadnici 306. brigade OG „Bosanska krajina“ 3. korpusa Armije BiH su upravljali zatočeničkim centrima u Osnovoj školi i Kovačnici. U Osnovnoj školi u Mehurićima od 6. do 24.6.1993. godine bilo je zatvoreno oko 250 civila, bosanskih Hrvata, dok je u Kovačnici od 6.6. do 4.7.1993. godine bilo zatočeno između 20 i 30 hrvatskih civila i vojnika HVO-a.

U dva navrata su bosanski Hrvati, civili i vojnici HVO-a, dovođeni i zatvarani u Osnovnu školu, prvi put nakon sporadičnih borbi u Velikoj Bukovici i Ričicama 6.6.1993. godine, i drugi put 8.6.1993. godine, nakon ponovnog izbijanja sukoba između HVO-a i Armije BiH u selu Maline kod Travnika. Tokom zatočenja su ispitivani i premlaćivani.

Nakon sporazuma o prekidu neprijateljstva između HVO-a i Armije BiH, potpisanog 10.6.1993. godine u Kiseljaku, Enver Hadžihasanović je prosledio naređenje Vrhovne komande od 11.6.1993. godine o formiranju mešovite humanitarne komisije za nadziranje puštanje svi zatočenika na slobodu.

Dana 23.6.1993. godine mešovita humanitarna komisija sastavljena od predstavnika MKCK, UNCHR-a, Evropske Zajednice i UNPROFOR-a, kao i predstavnika Armije BiH Salka Bebe, obišla je Mehuriće gde je konstatovano da je u fiskulturnoj sali škole u Mehurićima zatočeno 247 hrvatskih civila. Dana 24. juna 1993. godine, hrvatski civili zatočeni u školi u Mehurićima razmenjeni su za muslimanske civile zatočene u Skradnom, dok je nekoliko muškaraca odvedeno u KP dom u Zenici.

Povezano

Bivša kasarna JNA u Travniku

Bivšu kasaranu JNA u Travniku 17. brigada Armije BiH koristila je za zatočenje bosanskih Hrvata i Srba od maja do 31.10.1993. godine. Nalazila se u

»