Zvonko Ragač

Zvonko Ragač

Svedok: Zvonko Ragač; izjava data Fondu za humanitarno pravo 5.1.2005. godine

Hrvat iz Vukovara, civil. Na dan pada Vukovara, otišao je sa bratom i roditeljima da se preda JNA kod Novog groblja. Prvo su odvezeni na Ovčaru, a zatim kamionom prebačeni u KPD Sremska Mitrovica. Svedok, njegov otac i brat bili su zatočeni u ćeliji sa još 100 zatočenika. Zvonko i njegov brat Darko su bili maloletni.

Dana 23.11.1991. godine je sa bratom prebačen u vojnu kasarnu „Deligrad“ u Aleksincu. Šutirani su i udarani električnim i drvenim palicama. Zatočenici su bili primorani da u jednom od hangara kasarne legnu na leđa, posle čega su stražari išli od jednog do drugog i udarali ih. Tom prilikom mu je jedan od vojnika prislonio na glavu cev puške i repetirao je. Prećeno im je da će biti streljani.

Ubrzo je sa ostalim zatočenicima odveden u KPD Niš. Morali su tokom cele noći da stoje pored kreveta, a stražari bi ulazili u ćelije i tukli ih. Na dan dolaska delegacije MKCK-a je sa još petoricom maloletnika odveden u zasebnu prostoriju, kako bi pokazali da maloletnici navdno imaju posebnu zaštitu. Nakon odlaska delegacije MKCK-a, vraćeni su u ćeliju sa drugim zatočenicima

Maloletni zatočenici Zvonko i Darko Ragač razmenjeni su 5.12.1991. godine.

Zvonko Ragač – Izjava svedoka

Povezano