KP dom Foča

Ahmet Hadžimusić

Ahmet Durić

Bosanski Musliman iz Foče. Uhapšen je u doveden u KP dom u aprilu 1992. godine. Tri ili četiri dana bio je zatvoren u samici sa još 15 zatočenika. U noći 22. na 23.4.1992. godine su ga stražari pretukli jer nije mogao da gleda direktno u džepnu lampu. Oslobođen je neutvrđenog datuma.

Fikret Kovačević i Kemal Kajgana

Bosanski Muslimani iz Đeđeva. Uhapšeni su oko 20.4.1992. godine i dovedeni u KP dom. Naterani su da se međusobno tuku palicama. Ubijeni su neutvrđenog datuma u KP domu Foča. Posmrtni ostaci Kemala Kajgane ekshumirnai su iz jame „Maluša“, a Fikreta Kovačevića iz masovne grobnice „Miljevina II“. Indetifikovani su DNK analizom i predati porodicama.

Sulejman Čelik

Bosanski Musliman iz Foče. Uhapšen je i doveden u KP dom neutvrđenog datuma 1992. godine. Dana 17.9.1992. godine, prozvan u grupi zatočenika na navodno branje šljiva, od kada mu se gubi trag. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice „Previla“, identifikovani DNK analizom i predati porodici.

Povezano

KP dom Foča

Od početka aprila do juna 1992. godine, srpske snage su masovno hapsile bosanske Muslimane i Hrvate iz Foče i odvodile ih u KPD Foča. Tokom

»

Mustafa Kuloglija, Zulfo i Munib Veiz

Mustafa Kuloglija Bosanski Musliman iz Huseinovića, učitelj. Uhapšen je i doveden u KPD Foča približno 25.6.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2022.

»

Halim Dedović

Bosanski Musliman iz Foče, berberin. Uhapšen je i doveden u KPD Foča približno 18.4.1992. godine. Tamo je surovo pretučen nekoliko puta. Tokom leta 1992. godine

»

Zaim Ćedić i Hasan Džano

Zaim Ćedić Bosanski Musliman iz Ljubine. Uhapšen je i doveden u KPD Foča oko 17.5.1992. godine. Tučen je i primoravan da jede so. Neutvrđenog datuma

»