Briješko brdo

Briješko brdo je brdovito područje u severozapadnom delu Sarajeva, koje se nalazi između Rajlovca na severu i Briješca na jugu. SRK je od 1992. do 1995. godine neprekidno granatirala stambenu četvrt oko ulice Briješko brdo, sadašnje ulice Bulbulistan. Veliki broj kuća na Briješkom brdu, koje je tokom sukoba kontrolisala Armija BiH,  oštećen je granatiranjem.

 

Snajpersko gnezdo odakle je gađano na Briješko brdo

 

Stanovicnici ove četvrti ostali su bez tekuće vode i bili su primorani da idu po vodu na bunar. Da bi došli do bunara, morali su da pređu ulicu Briješko brdo koja je bila izložena snajperskoj vatri SRK. Ramiza Kundo je dok se vraćala sa bunara, 2.11.1993. godine, pogođena u nogu.

Povezano

Rasema Menzilović

Hasiba Dudević, Ramiza Kundo, Fatima Osmanović i Muharem Mešanović Bosanske Muslimanke i Musliman iz Sarajeva. Između 1993. i 1994. godine pogođeni su snajperskim mecima u

»