Briješko brdo

Rasema Menzilović

Hasiba Dudević, Ramiza Kundo, Fatima Osmanović i Muharem Mešanović

Bosanske Muslimanke i Musliman iz Sarajeva. Između 1993. i 1994. godine pogođeni su snajperskim mecima u Briješkom Polju. Muharem Mešanović pogođen je u stomak, dok je sa pripadnicima Civilne odbrane sakupljao smeće koje se nalazilo u blizini njihovih kuća. Dudević, Kundo i Osmanović su upucane dok su pokušavale da sakupe vodu na obližnjem bunaru.

Odvedeni su u bolnicu na Koševu gde im je pružena medicinska pomoć. Usled povreda, Hasiba Dudević ima trajni invaliditet.

 

Povezano

Briješko brdo

Briješko brdo je brdovito područje u severozapadnom delu Sarajeva, koje se nalazi između Rajlovca na severu i Briješca na jugu. SRK je od 1992. do

»