Stara Gradiška

Đura Bogunović

Saslušan je 29. 4. 1997. godine u Opštinskom sudu u Novskoj.

Hrvat iz Borovca, civil. Pripadnici TO SAO Krajine su 29. 9. 1991. godine došli u njegovu porodičnu kuću i poveli njega i njegovu suprugu sa sobom. Tokom puta ka Okučanima pripadnik TO SAO Krajine je pucao na njih i ranio Đuru Bogunovića u desnu potkolenicu, a njegovu ženu u stomak. Ona je odvedena u bolnicu u Bosanskoj Gradiški, a on u Zatvor u Staroj Gradiški. Tokom zatočenja je premlaćivan i mučen:

„[…] nakon što mu je stražar otključao vrata, Španović ga je izveo iz ćelije i odveo u jednu posebnu prostoriju. Španović je bio u SMB uniformi, a od oružja je imao automatsku pušku koju je odložio na sto pre nego što ga je počeo tući. Milan Španović mu se obratio rečima «opazit ćeš za mog brata». Psovao mu je ustašku majku. Naredio mu je da se izuje. Morao je stajati na prstima, čelom okrenutim prema zidu i tada mu je glavu gulio povlačeći je gore-dole o zid. Tom prilikom ogulio je i povredio čelo. Nakon toga stajao je uza zid. Udario ga je nogom obuvenom u cipelu u zadnji deo tela od čega je pao i dva stražara su ga podigla. Opt.Milan Španović prišao mu je, gurnuo šaku u usta i počeo lomiti zube i vilicu. […] naveo je da mu je počupao 6 zuba, […] ali nakon što mu je gurnuo ruku u usta svi zubi su mu bili poljuljani, pa je većinu povadio. Objašnjava da ga je stražar vratio u ćeliju i da je narednih dana osećao bolove po telu i imao je ranu na čelu gde mu je bila oguljena koža. […]“

Razmenjen je krajem januara ili početkom februara 1992. godine.

Povezano

Željko Grgić

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, u predmetu „Milan Španović“, 2. 12. 2009. godine. Hrvat iz Borovca, civil. Tokom septembra

»

Luka Filipović

Saslušan je 29. 4. 1997. godine u Opštinskom sudu u Novskoj. Pripadnici TO SAO Krajine su ga uhapsili u njegovoj kući, 5. 10. 1991. godine

»

Josip Kvočić

Saslušan je 29. 4. 1997. godine u Opštinskom sudu u Novskoj. Hrvat iz Borovca, civil. Pripadnici TO SAO Krajine su 29. 9. 1991. godine došli

»

Zatvor u Staroj Gradiški

Od početka oktobra 1991. do kraja januara 1992. godine pripadnici TO SAO Krajina zatvarali su Hrvate iz tog grada i okoplnih sela u prostorije Zatvora

»