Zatvor u Staroj Gradiški

Željko Grgić

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, u predmetu „Milan Španović“, 2. 12. 2009. godine.

Hrvat iz Borovca, civil. Tokom septembra ili oktobra 1991. godine pripadnici vojske SAO krajine su ga više puta lišavali slobode i odvodili u Zatvor u Staroj Gradiški:

„[…] u par navrata sam bio lišavan slobode, pa vožen u Staru Gradišku, gde bih bio zadržan noć ili dve, tučen, a potom bi me vraćali u Borovac. Jednom sam bio odveden i na Manjaču, u sve te navrate nisam viđao Milana Španovića, ali sam čuo da je dolazio u Staru Gradišku i tu tukao zatvorenike.“

 […]

 „U prilikama kada je odvožen u Staru Gradišku, nije viđao Španovića. Objašnjava da je u Staru Gradišku odvožan u šleperu u kome bi ga tukli i ponovo vraćali. […]“

Povezano

Luka Filipović

Saslušan je 29. 4. 1997. godine u Opštinskom sudu u Novskoj. Pripadnici TO SAO Krajine su ga uhapsili u njegovoj kući, 5. 10. 1991. godine

»

Josip Kvočić

Saslušan je 29. 4. 1997. godine u Opštinskom sudu u Novskoj. Hrvat iz Borovca, civil. Pripadnici TO SAO Krajine su 29. 9. 1991. godine došli

»

Đura Bogunović

Saslušan je 29. 4. 1997. godine u Opštinskom sudu u Novskoj. Hrvat iz Borovca, civil. Pripadnici TO SAO Krajine su 29. 9. 1991. godine došli

»

Zatvor u Staroj Gradiški

Od početka oktobra 1991. do kraja januara 1992. godine pripadnici TO SAO Krajina zatvarali su Hrvate iz tog grada i okoplnih sela u prostorije Zatvora

»