Operacija „Oluja“

Dušan, Grozda, Marija, Milka, Kosa, Sava i Vasilje Borak

Jedan deo meštana sela Gošić u opštini Kistanje se od početka operacije „Oluja“ krio u obližnjoj šumi. Oko četiri sata popodne 27.8.1995. godine, u Gošić je u belom civilnom autu i kamionetu sa plavom ciradom došao nepoznat broj osoba u maskirnim uniformama. Tom prilikom iz vatrenog oružja su ubijeni stariji meštani srpske nacionalnosti, među kojima su Dušan, Grozda, Marija, Milka, Kosa, Sava i Vasilj Borak. Njihova tela su pronađena 28.8.1995. godine, u zaseoku Donji Borak u Gošiću, a zatim pokopana na gradskom groblju u Kninu. Godine 2001. njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani, identifikovani i predati porodicama.

 

Bogdan Dobrić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 7.9.2003. godine.

Srbin iz sela Dobropoljci u opštini Lišane Ostrovičke, poljoprivrednik. Dana 4.8.1995. godine, početkom operacije „Oluja“, njegova oba sina, pripadnici VRSK, su otišli iz sela, dok je on ostao kako bi čuvao stoku. Od početka avgusta 1995. godine se krio u šumi mesec i po dana, sa komšijama iz susednog sela Gošić: Dušanom, Grozdom, Marijom, Milkom, Savom i Vasiljom Borakom. Dana 27.8.1995. godine je prvo video vojnike HV-a koji autom odlaze u Gošiće, a zatim čuo rafalnu paljbu iz automatskog oružja.

 

***

„[…] Najpre sam otišao do kuće Milke borak, kuća je bila zaključana. Tada sam pošao do puteljka uz njenu kuću […] Ugledao sam Dušana Boraka gdje leži licem prema zemlji ispred svoje kuće. Znajući da voli popiti pomislio sam da je pijan i da je zaspao, pa sam ga zazvao po imenu. Nije odgovorio, a kada sam prišao bliže ispred njegove glave vidio sam lokvu krvi. […] Dva ili tri metra od Dušanova tijela ugledao sam Milku Borak koja je sjedila pred stola ispred kuće. Njena lijeva ruka bila je na stolu, a glava joj je bila oslonjena o ruku […] Na nosu sam joj vidio krv. […]„

***

„[…] Tada sam se zaputio prema kući Save Boraka […] Kod kapije prednjeg dvorišta Save Boraka vidio sam tijela Save Boraka, njegove sestre Grozde Borak i njegova brata Vajkana Boraka. Grozdino tijelo je ležalo posred kapije licem okrenutim prema zemlji, iza nje je bilo tijelo Save Boraka licem okrenuo prem zemlji, dok je tijelo Vajkana Boraka bilo oslonjeno na dio kapije koji se ne otvara, a u rukama je držao drveni štap. […]„

***

„[…] Onda sam otišao do kuće Kose Borak […] Pokušao sam ući, ali kapija je bila zaključana, tada sam pogledao unutra i vidio sam tijelo Kose Borak u prednjem dvorištu njene kuće licem okrenutim prema zemlju. Oko nje je bilo puno krvi. […]„

***

„[…] Poslije toga sam se zaputio kući Mare Borak. Njeno sam tijelo zatekao u kući, sjedila je na stolici u uglu kuhinje. U jednoj je ruci imala klip kukuruza, a u drugoj je držala zrnje kukuruza. Odmah sam shvatio da je mrtva, ali nisam vidio nikakve rane. […]„

***

 

U vezi sa ubistvima u Gošiću iz avgusta 1995. godine podignuta je optužnica protiv pripadnika HV-a Pere Perkovića, Nikole Rašića, Ivice Petrića i Zlatka Ladovića, koje je sud u Zadru zatim oslobodio optužbi. U postupku po žalbi, predmet je vraćen na ponovno suđenje sudu u Šibeniku 2001. godine, nakon čega je tužitelj u Šibeniku  2002. godine odustao od optužbi.

Povezano

Đurađ Čanak

Srbin iz sela Zrmaja u opštini Gračac. Vojnici HV-a su ga tokom akcije „čišćenja terena“ uhvatili i vezali za drvo, kako bi im priznao gde

»

Jovica Plavša

Srbin iz Golubića, pripadnik seoske straže u okviru VRK. Bio je u dvorištu kuće u kojoj je živeo sa roditeljima i kuvao kafu, kada su

»

Lazo Damjanić

Srbin iz Vrbnika. Sa suprugom Veselom Damjanić, sinom Rajkom i sestrom Anđelijom 6.8.1995. godine sedeo je u dvorištu porodične kuće. Dvojica vojnika HV došla su

»

Vlade Sovilj

Srbin iz sela Kijane u opštini Gračac. U vreme napada na selo imao je 65 godina i jedan je od meštana koji nisu napustili Kijane

»