Lokanj

Faik Mehić, Asim Salkanović, Nihad Avdić, Faik Husić, Sulejman Đedović i Mevludin Durmić

Bosanski Muslimani iz Teočaka. Dana 14. 7. 1992. godine krenuli su u koloni iz Teočaka ka Sapni, koja je bila pod kontrolom Armije BiH. Nekoliko sati po polasku, srpske snage su ih zarobile i zatim odvele na lokalitet Njiverice, gde su ih streljali vatrenim oružjem. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani, identifikovani DNK analizom i sahranjeni.

 

Taib Muminović

Svedočio u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 24. 8. 2015. godine.

Bosanski Musliman iz Teočaka, odbornik SDA u opštini Ugljevik. Svedoči da je 14. 7. 1992. godine krenuo u koloni od 120 muškaraca, žena i dece iz Teočaka ka teritoriji pod kontrolom Armije BiH. Kretali su se jedan po jedan, a ispred njega je bio njegov prijatelj Faik Mehić. Svedoči da su pripadnici Interventnog voda Ugljevik dva puta napali kolonu, a nakon čega je kolona razdvojena. Krio se u travi sa još otprilike 14 muškaraca, dok je oko 84 uhapšeno  i odvedeno u pravcu Loknja.

Uspeo je da dođe do Vitice, odakle je istog dana poslata jedinica da pronađe civile koji su ostali u šumi, međutim neuspešno. Kasnije je saznao da su svi ubijeni, među njima i Faik Mehić, Asim Salkanović, Nihad Avdić, Faik Husić, Sulejman Đedović, Mevludin Durmić.

Godinu dana kasnije prisustvovao je razmeni posmrtnih ostataka u Teočaku, gde je mogao da prepozna neke poznanike i prijatelje po garderobi.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»