Bihać

Fatima Vojić

Bosanska Muslimanka iz Duljaca. Dana 23. 9. 1992. godine je sa grupom civila odvedena u berbu šljiva u Duljcima na prisilni rad. Tokom dana je sa grupom od desetak civila sela ispred obljižnje kuće da odmori. Ubijena je kada je osam pripadnika VRS na njih otvorilo vatru iz automatskog oružja. Njeni posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

 

Ismet Vojić

Svedočio je pred Većem za ratne zločine Višieg suda u Beogradu u predmetu „Đuro Tadić“, 27. 6. 2013. godine.

Bosanski Musliman iz Duljaca. Od 1971. godine živeo je u Bihaću. Dana 23. 9. 1992. godine pripadnici VRS su ubili njegovu majku Fatimu Vojić u grupi civila odvedenoj na prisilni rad u berbu šljiva. O majčinoj smrti je čuo od bratanice Šeherezade Hedžić.

„[…] od mog brata kćerka Šeherezada Hedžić je preživela tu […] i prema njenoj priči desilo se 23. 9. 1992. godine. Došli su momci maskirani sa čarapama […] nije ih prepoznala, i da su pobili, sad ona je ustvari ušla, pili su kafu, kupile su se šljive […] onda je ušla da skuha kafu, jednu su kafu popili. […] U tom momentu je ostala u kući, čula je pucnjeve i to. […] Brat joj je mali bio tu, on je kako je kuća ravno izlazi na kukuruze, nisu tada, to je deveti mesec bio, on je imao sreće da je bio malen pa je, kukuruzi nisu požnjeveni, on je pobjegao ne znam sada gdje gore u selo […] nakon par dana sam čuo, da se desilo to[…]“

Povezano

Senija Vojić i Aldina Vojić

Bosanske Muslimanke iz Orašca kod Bihaća, majka i ćerka. Ubili su ih pripadnici VRS 23. 9. 1992. godine, dok su obavljale prisilan rad i brale

»

Sabira Kolaković

Bosanska Muslimanka iz Donjih Kalenderovaca. Sa porodicom je živela u Duljcima kod Bihaća. Ubili su je pripadnici VRS 23. 9. 1992. godine, u grupi od

»

Šero Rakić

Bosanski Musliman iz Duljaca kod Bihaća. Ubijen je 23. 9. 1992. godine, dok se sa još desetak meštana okolnih sela dovednih u berbu šljiva na

»

Bihać

Dana 21.9.1992. godine pripanici VRS su odveli grupu od 26 bosanskih Muslimana iz više sela oko Bihaća na prisilni rad u voćnjak u selu Duljce.

»

Hase Nasufović

Bosanski Musliman iz Ripča. Ubili su ga pripadnici VRS 23. 9. 1992. godine u grupi od desetak civila koji su pravili pauzu za kafu tokom

»

Ismeta Džaferagić

Bosanska Muslimanka iz Ripča. Ubili su je pripadnici VRS  23. 9. 1992. godine, sa još desetak drugih civila. Na njih je otvorena rafalna paljba dok

»