Foča

Od početka oružanog sukoba između Srba i Muslimana u Foči, Gacku i Kalinoviku u aprilu 1992. godine, veliki deo muslimanskog civilnog stanovništva, uglavnom žena i dece, zarobljavan je dok su se skrivali u obližnjim šumama. Pripadnici Vojske i Vojne policije RS držali su žene, decu i nekoliko starijih muškaraca u zatočeničkim objektima na više lokacija u ove tri opštine. Žene su držane u kućama, stanovima, sportskim dvoranama ili školama, gde je veliki broj njih preživeo višestruka silovanja.

Jedan broj žena iz okoline Foče je po zarobljavanju odveden najpre u obližnje naselje Buk Bijela, na ispitivanje, gde su neke od njih, među kojima i Svedokinja 50, silovane. Cilj ispitivanja bio je da se otkriju skrovišta muškaraca iz sela i naoružanja. Prećeno im je ubistvom i seksualnim zlostavljanjem ako budu lagale. Zatim su autobusom prebačene u Foču, gde su ih držali u Srednjoškolskom centru u naselju Aladža. Većina žena je nakon nekog vremena odatle premeštena u sportsku dvoranu Partizan.

Buk Bijela

Zatočenice su u Srednjoškolskom centru i „Partizanu“ spavale na madracima ili strunjačama na podu. Nisu imale mogućnost da održavaju ličnu higijenu i dobijale su male količine hrane i vode. Uglavnom mlađe žene, među kojima je bilo i nekoliko devojčica, prozivane su poimence i silovane u odvojenim prostorijama, a neke, čemu je prisustvovala Svedokinja 62, i u prostoriji u kojoj su spavale, na očigled svoje dece i drugih zatočenica. Među najstarijim silovanim ženama je Svedokinja 95 koja je bila zatočena sa svoje dvoje dece i u vreme događaja je imala 27 godina.

Ulaz u „Partizan”

Srednjoškolski centar Foča

Neke od zatočenica iz „Partizana” i srednje škole u Kalinoviku, gde su držane žene iz okoline Gacka i Kalinovika, poput ćerke Svedokinje 185, premeštane su u različite kuće i stanove, gde su vojnici nastavili da ih siluju, ponižavaju i tuku. Dvanaestogodišnja devojčica A.B., držana je sa Svedokinjom 75 u soliteru u Foči poznatom kao Lepa Brena. Prodata je za 200 nemačkih maraka i više nikada nije viđena. Svedokinja 87 je sa još jednom zatočenicom prodata i odvedena u Crnu Goru, gde su ponovo bile žrtve silovanja i prisilnog rada.

Soliter „Lepa Brena“

Nekoliko mladih devojaka, među kojima Svedokinja 132, oteto je iz domova gde su živele s roditeljima i držano u seksualnom ropstvu u kućama u okolini. Neretko su srpski vojnici i naoružani civili ulazili u privatne kuće žena koju su obično bile same sa decom, pretili im, silovali ih ili odvodili na druga mesta, sa kojih se neke od njih nikad nisu vratile.

Dana 13.8.1992. godine, zatočenice iz dvorane „Partizan“ su autobusima koje je organizovao SUP Foča prevezene u Novi Pazar. Jedan broj zatočenica koje su držane u privatnim kućama i stanovima, kao Svedokinja 175, je prodat, neke su pobegle iz zatočeništva, a neke su razmenjene na različitim lokacijama u periodu od septembra 1992. do marta 1993. godine.

Povezano

Adem Hadžić

Adem Hadžić, bosanski Musliman iz Mjehovine, uhapšen je i odveden u OŠ „Miladin Radojević“ u Kalinoviku krajem juna 1992. godine, a potom je prebačen u

»

KP dom Foča

Po izbijanju sukoba, velika većina zatočenih bili su bosanski Muslimani, među kojima lekari i zdravstveni radnici, novinari, bivši radnici KP doma, rukovodioci, policajci i drugi

»

Svedokinja 186

Ćerka svedokinje 185 Bosanska Muslimanka iz okoline Gacka, u vreme događaja imala je 16 godina. Zarobljena je sa majkom, krajem juna 1992. godine, u selu

»