Nova Kasaba

Suad Džafić

Hamed i Fahrudin Džafić,  Arif Karić

Bosanski Muslimani iz Vitkovića.

 

Galib Ahmetović

Bosanski Musliman iz Krasnopolja

Ubijeni su vatrenim oružjem 21.5.1992. godine kod mesta Nova Kasaba. Posmrtne ostatke Fahrudina Džafića su snage Armije BiH i meštani istog dana sahranili kod mesta Kaldrmica. Posmrtne ostatke Ahmetovića, Karića i Džafića zakopale su srpske snage, u zajedničkoj grobnici na putu Nova Kasaba- Vlasenica. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su sa tog mesta 1999. godine. Identifikovani su DNK analizom 2004. i 2005. godine.