Nova Kasaba

U januaru 1992. godine, Srbi iz Vlasenice i osam susednih opština proglasili su Autonomnu oblast Birač. Približno 21.4.1992. godine, srpske snage, koje su se sastojale od JNA, paravojnih snaga i naoružanih meštana,  preuzele su vlast u gradu Vlasenici.

Dana 17.5.1992. godine, srpske snage su iz okolnih sela u grad Bratunac dovele muškarce bosanske Muslimane u tri puna autobusa. Bosanski Muslimani su primorani da pevaju srpske nacionalističke pesme i da se pozdravljaju sa tri uzdignuta prsta. Oni koji bi to odbili bili bi tučeni. Stariji muškarci su vraćeni u autobuse, dok je 34 vojno sposobna muškarca i pet maloletnika, izdvojeno i odvedeno u zatvor SUP-a.

Mapa Nove Kasabe i okoline koju je obeležio Suad Džafić

Četiri dana kasnije, punoletne muškarce iz grupe su ukrcali u autobuse, rekavaši im da ih vode na razmenu. Zatočenicima su oduzete lične stvari i dokumenta. Dok su čekali da krenu, došla su četiri automobila koja su na vratima imala oznake mrtvačke glave i iz njih su izašli muškarci u uniformama. Među njima je bio Pero Mitrović, pripadnik paravojnih grupa i komšija jednog od zatočenih muškaraca, Suada Džafića.

Kolona vozila zaustavila se na ulazu u Novu Kasabu. Vojnik zvani Makedonac rekao je zatočenicima da izlaze iz autobusa u grupama od četiri-pet. Zatočenici iz prve grupe su ubijeni odmah po izlasku iz autobusa. Drugim grupama zatočenika naređeno je da po izlasku iz autobusa trče preko polja, gde su ih zatim ubijali iz automatskih pušaka i mitraljeza na oklopnom vozilu. Suad Džafić, koji je bio u poslednjoj grupi, pogođen je iz vatrenog oružja i ranjen na četiri mesta. Mitrović i Makedonac su svim preživelima koje su pronašli pucali u glavu.

Ubijeno je 29 muškaraca. Pored Džafića, preživeli su i Rahman Karić i Sado Muhić, koji su ubijeni u Srebrenici 1995. godine. Pripadnici ABiH i meštani izvukli su 16 tela sa mesta pogubljenja i sahranili ih na mestu zvanom Kaldrmica. Ostalih 13 su srpske snage zakopale kod puta Nova Kasaba-Vlasenica, u zajedničkoj grobnici.

Stanica javne bezbednosti (SJB) u Milićima je izvestila Centar Službe bezbednosti (CSB) Sarajevo o ovom zločinu 3.8.1992. godine, i navela da je ovo pogubljenje izvršila paravojna grupa „Vukovarski odred“.

Povezano

Suad Džafić

Hamed i Fahrudin Džafić,  Arif Karić Bosanski Muslimani iz Vitkovića.   Galib Ahmetović Bosanski Musliman iz Krasnopolja Ubijeni su vatrenim oružjem 21.5.1992. godine kod mesta

»