Gojko Vujičić

Bosanski Srbin iz Donjih Vijačana i pripadnik Prnjavorske brigade VRS Gojko Vujičić zarobljen je nakon napada Armije BiH na Krčevine 21.7.1995. godine. Grupa mudžahedina, koja je pružala vojnu podršku Armiji BiH na ovom području, odvela ga je u jednu kuću u Livadama koju su koristili kao mesto zatočenja. Sa njim je bilo zatočeno još pet pripadnika ove brigade VRS. Dva dana kasnije su prebačeni u logor „Kamenica“.

Vujičić je bio ranjen u predelu prepona, od čega je jaukao i psovao od bolova. Molio je da mu daju vode ili da mu odvežu ruke ili noge. Ubrzo ga je jedan od stražara mudžahedina ubio pucnjem iz automatske puške u desnu slepoočnicu. Nakon toga, isti vojnik mu je mačem odsekao glavu, koju je nosio do ostalih zatočenika i terao ih da je ljube.

Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

Povezano