„Kamenica“, Zavidovići

Nenad Jović

Armija BiH napala je selo Kesten u opštini Zavidovići i okolinu, 10. 9. 1995. godine. Nakon toga, odred „El Mudžahidin”(OEM), koji je pružao vojnu podršku Armiji BiH na ovom području, počeo je da hapsi i odvodi vojnike i civile srpske nacionalnosti u logor „Kamenica“. Nenad Jović, penzioner iz Donje Bukvice, uhapšen je i doveden u „Kamenicu“ otprilike 17. 9. 1995. godine.

Tamo su ga stražari mudžahedini tukli, prethodno mu skinuvši svu odeću. Jednom prilikom se napio vode iz kante u kojoj su se nalazili ostaci benzina, a koju su stražari dali zatočenicima. Preminuo je  nekoliko dana kasnije i telo mu je na kolicima odneseno u nepoznatom pravcu. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

 

Povezano

Miroslav Knežević

Bosanski Srbin iz Prnjavora, pripadnik VRS. Bio je mlađi vodnik bolničar VRS. Njegova jedinica je bila stacionirana u Krčevinama kada ih je napala Armija BiH,

»

Branko Šikanić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 13.12.1999. godine. Bosanski Srbin iz Prnjavora, lekar i pripadnik VRS. Dana 21.7.1995. godine njegova jedinica bila je locirana u Krčevinama u

»

Goran Stokanović

Bosanski Srbin, pripadnik Prnjavorske brigade VRS. Tokom noći 21.7.1995. godine, doveden je u kuću u Livadama sa još pet zatočenika pripadnika svoje brigade, a dva

»

„Kamenica“, Zavidovići

Početkom aprila 1995. godine, odred „El Mudžahidin“ (OEM) je  napravio bazu približno 13 kilometara od Zavidovića u pravcu Kamenice, uz reku Gostović. Ta baza je

»

Livade

Dana 21.7.1995. godine, Armija BiH je izvršila napad na Vojsku Republike Srpske (VRS) u Vozućkom džepu u srednjoj Bosni, poznat kao operacija „Proljeće II“, u

»