Grad Zvornik

Srpske snage započele su artiljerijski napad na grad Zvornik 8. 4. 1992. godine i tokom narednih dvadesetak dana preuzele skoro celokupno gradsko područje.

Stanovnici Zvornika su se od granatiranja krili u svojim domovima. Tokom zatišja u pucnjavi, u večernjim satima 8. 4. 1992. godine, približno 10.000 ljudi, od kojih su većina bili bosanski Muslimani, uspelo je da napusti Zvornik. Najveći deo stanovništva prešao je u Mali Zvornik.

Odluka Kriznog štaba Zvornik o proglašenju ratnog stanja u Zvorniku, 6. 4. 1992. godine

Zgrade u Zvorniku su spaljene, prozori na njima polupani, a po zidovima su bili tragovi metaka. Pripadnici paravojnih formacija, uključujući „Arkanovce“, tokom napada su pljačkali napuštene domove bosanskih Muslimana. U jutarnjim satima 9. 4. 1992. godine, Zvornik je bio pod kontrolom srpskih snaga, na glavnoj džamiji vijorila se srpska zastava, a iz zvučnika na minaretima svirala je srpska muzika.

Neposredno nakon napada, srpski vojnici su u Zvorniku ubili najmanje 15 civila. Desetak srpskih vojnika u maskirnim uniformama, sa maskama i crnim rukavicama bez prstiju, razvalili su eksplozivom vrata koja su vodila u podrum jedne zgrade u ulici Filipa Kljajića. Na tom mestu sklonila se grupa od više od 30 muškaraca, žena i dece. Među njima su bili Svedokinja KDZ-23, njen suprug i dva sina. Vojnici su im naredili da predaju oružje i zatim ih, držeći ih na nišanu, isterali na ulicu. Muškarci i žene su razdvojeni i 15 muškaraca je postrojeno ispred zida stambene zgrade, nakon čega se začuo rafal.

Srpkinja Nada Ostojić pokušala je da zaštiti svoje komšije Taiba i Asima Hutovića od „Arkanovaca“, pre nego što su sve troje ubijeni na pragu stana.

Tokom napada na Zvornik, „Arkanovci“ su „utovarili desetine leševa“, među kojima je bilo i mrtve dece, žena i starih ljudi, u četiri-pet kamiona, dok je na ulicma i ispred kuća ležalo još mrtvih tela. Vlasti bosanskih Srba su učestvovale u organizovanju prikupljanja leševa civila radi njihovog pokopa.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»