Lokanj

Hariz Nakičević, Emin Nakičević, Nedim Halilović, Fadil Omerović, Suad Mehmedović i Benhed Islamović

Bosanski Muslimani iz Teočaka. Dana 14. 7. 1992. godine krenuli su u koloni iz Teočaka ka Sapni, koja je bila pod kontrolom Armije BiH. Nekoliko sati po polasku, srpske snage su ih zarobile i zatim odvele na lokalitet Njiverice, gde su ih streljali vatrenim oružjem. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani, identifikovani DNK analizom i sahranjeni.

 

Enes Nakičević

Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine.

Bosanski Musliman iz Teočaka. Svedoči da je sredinom jula 1992. godine, sa bratom Harizom Nakičevićem krenuo u velikoj grupi civila kroz šumu prema Sapni jer u Teočaku nije bilo više hrane i lekova. U ranim jutarnjim satima, na kolonu je zapucano i ona se razdvojila na dva dela. On se sakrio sa još osam ljudi i video je da je zarobljeno oko 70 ljudi, među njima njegov brat, njegov rođak Emin Nakičević, Nedim Halilović, Fadil Omerović i Suad Mehmedović.

Njih osmorica su nastavili dalje i istog dana uspeli da dođu do Vitinice. Kasnije je saznao da su svi zarobljeni ubijeni.

Tokom razmene posmrtnih ostataka godinu dana kasnije, prepoznao je svog brata. Video je da mu je potiljak ulubljen od udarca tupim predmetom i da je imao prostrelnu ranu. Prepoznao je i Benheda Islamovića kome je bila odrubljena glava.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»